Medycyna sportowa

Powysiłkowe uszkodzenie mięśni – norma czy choroba?

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej, Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs we Wrocławiu
Lekarz Kadry Narodowej Polskiego Związku Triathlonu

Rabdomioliza, czyli rozpad mięśni, może wystąpić zarówno u osób ćwiczących regularnie, jak i rekreacyjnie. Kontynuowanie wysiłku prowadzi do nasilenia objawów oraz dalszego rozpadu tkanki mięśniowej. Jak wskazuje zebrane piśmiennictwo, rabdomioliza nie jest spowodowana tylko jednorazowym intensywnym wysiłkiem. Na ogół stanowi kumulację kilku przyczyn

Przyczyny powysiłkowego rozpadu mięśni

Najczęstszą przyczyną uszkodzenia mięśni jest wysiłek fizyczny i to nie zawsze w wydaniu wyczynowym, z jakim mamy do czynienia u zawodników profesjonalnych1-14. Za definicję wysiłku fizycznego uznawana jest praca mięśni szkieletowych powodująca wydatek energetyczny wraz ze wszystkimi zmianami czynnościowymi, w tym biochemicznymi, zachodzącymi w organizmie poddanym wysiłkowi15. Wykształcone mechanizmy obronne zabezpieczają organizm człowieka przed dewastacją układu krążeniowo-oddechowego i mięśniowego. Wraz z postępem cywilizacyjnym stopniowo zmniejszyły się wielkość oraz czas trwania podejmowanego wysiłku niezbędnego dla przetrwania i zachowania ciągłości gatunku, a w ostatnich dziesięcioleciach postęp technologiczny pozwolił na ograniczenie nawet podstawowej aktywności ruchowej16-18.

Programy profilaktyczne i panujące trendy promujące zdrowy i aktywny tryb życia skłaniają coraz więcej osób do podejmowania aktywności fizycznej19. Obecnie aktywność ruchowa służy głównie zaspokajaniu przyjemności, celom rekreacyjnym, utrzymaniu zdrowia, poprawie sylwetki oraz rywalizacji sportowej − zarówno zawodowej, jak i amatorskiej. Jednym z obszarów podlegających analizom naukowym jest coraz bardziej powszechny wysiłek submaksymalny i maksymalny, podejmowany zarówno jako sport wyczynowy, jak i amatorski, z innych przyczyn niż zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych i fizjologicznych20-23.

W odniesieniu do wysiłku fizycznego sportowcy i trenerzy skupiają się głównie na mechanice mięśni jako źródle napędu niezbędnego do realizacji wysiłku i pokonania określonego dystansu. Mięśnie szkieletowe stanowią ok. 40% masy ciała i odpowiadają nie tylko za poruszanie się, ale uczestniczą także w procesie oddychania. W programach treningowych układ mięśniowy dostosowuje się do podejmowanego rodzaju wysiłku i stawianych przed nim wyzwań. W celu optymalizacji wykonywanej pracy dochodzi zarówno do zmian cech skurczu, jak i właściwości biochemicznych tkanki mięśniowej. Trening ma na celu ekonomizację wydatku energetycznego w trakcie wysiłku24,25. Nierozłącznie związane z intensywnym wysiłkiem fizycznym niedotlenienie tkanek prowadzi do zaburzenia równowagi prooksydacyjno-przeciwutleniającej. Dochodzi wówczas do wytwarzania reaktywnych form tlenu (przede wszystkim nadtlenku wodoru i rodnika hydroksylowego). Produkty stresu oksydacyjnego powodują peroksydację lipidów błonowych, co z kolei skutkuje wzrostem przepuszczalności błon komórkowych i m.in. wzmożoną aktywnością enzymów wewnątrzkomórkowych we krwi, w tym kinazy kreatynowej (CK − creatine kinase), oraz izoenzymu mięśniowego dehydrogenazy mleczanowej (LDH − lactate dehydrogenase), będących wskaźnikami uszkodzenia mięśni, czyli rabdomiolizy21,22.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Masywna rabdomioliza powysiłkowa jest procesem patologicznym, który zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu osoby uprawiającej sport. Wskutek uszkodzenia mięśni do krwiobiegu trafiają produkty [...]

Nasilenie wysiłku po wystąpieniu zespołu bólowego – powszechny błąd popełniany przez osoby uprawiające sport

Asseraji i wsp. opisali rabdomiolizę u 35-letniego Marokańczyka. Maraton, w którym mężczyzna brał udział, odbywał się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (temp. 41°C, wilgotność 64%)5. [...]

Objawy

Triada objawów w postaci bólu mięśni, osłabienia i ciemnego moczu występuje zaledwie w 10% przypadków12. Różnicowanie tej jednostki chorobowej przeprowadza się na podstawie pomiaru [...]

Podsumowanie

Powysiłkowe uszkodzenie mięśni dotyczy każdego uprawiającego wysiłek fizyczny, zarówno trenującego regularnie, jak i incydentalnie. Problemem jest wystąpienie masywnej rabdomiolizy. Wczesne rozpoznanie masywnej [...]

Do góry