Odkrycia i technologie

Radioterapia stereotaktyczna na ból nowotworowy

Konrad Wojciechowski

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, oddział w Gliwicach to pierwszy ośrodek medyczny w Europie, który testuje metodę radiochirurgicznej ablacji splotu trzewnego w leczeniu bólu u chorych na raka trzustki

Zachorowalność na raka trzustki w Polsce rośnie. Jest to jeden z najtrudniejszych do wyleczenia nowotworów. W Polsce wskaźnik 5-letnich przeżyć wynosi ok. 5%. Wedle danych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zaledwie w 20-30% przypadków możliwe jest podjęcie próby radykalnego leczenia operacyjnego, a nawet u tych pacjentów odsetek 5-letnich przeżyć nie przekracza 20%.

Wśród głównych czynników ryzyka zapadania na raka trzustki są otyłość, cukrzyca typu 2 i palenie tytoniu. To jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów. To dlatego, że objawy (utrata apetytu, zaburzenia trawienia, nudności, wymioty, spadek masy ciała) towarzyszą często innym schorzeniom, więc nie wydają się alarmujące. Późno wykryty nowotwór, już w zaawansowanym stanie (kiedy guz powoduje intensywne bóle w nadbrzuszu i/lub w dolnej części pleców), zwykle nie jest możliwy do wyleczenia.

Ucisk na splot trzewny

Powodem dolegliwości chorych jest ucisk lub naciek nowotworu na splot trzewny, który jest zlokalizowany za trzustką, w większej części na wysokości pierwszego kręgu lędźwiowego. Splot trzewny, zwany popularnie słonecznym, jest silnie unerwiony i przewodzi informacje o bólu w jamie brzusznej. Leczenie bólu to istotny element terapii pacjentów nowotworowych.

– Rak trzustki, podobnie jak inne zaawansowane nowotwory zlokalizowane w jamie brzusznej, może wywoływać ból trzewny, somatyczny i neuropatyczny, wynikający z bezpośredniego uszkodzenia splotu trzewnego, poprzez wnikanie komórek nowotworowych między struktury splotu, uszkadzanie komórek nerwowych i tworzenie lokalnego stanu zapalnego – tłumaczy dr n. med. Marcin Miszczyk z III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Ból pochodzący z uszkodzenia splotu trzewnego jest zwykle odporny na działanie leków przeciwbólowych. Stosuje się więc małoinwazyjne zabiegi, takie jak blokada, która wyłącza działanie nerwów poprzez podanie środka o miejscowym znieczuleniu w sąsi...

Międzynarodowe badania nad zastosowaniem radioterapii

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ucisk na splot trzewny

Powodem dolegliwości chorych jest ucisk lub naciek nowotworu na splot trzewny, który jest zlokalizowany za trzustką, w większej części na wysokości pierwszego [...]

Redukcja bólu u około 70% pacjentów

Kogo można leczyć metodą radioablacji splotu trzewnego? – Podstawowym kryterium do zastosowania takiego leczenia jest uszkodzenie splotu trzewnego jako źródła silnego bólu [...]

Do góry