Praktyka lekarska

Periomedycyna − interakcje między przyzębiem a chorobą ogólnoustrojową

Czujność lekarza POZ powinno wzbudzić raportowanie przez pacjenta krwawienia z dziąseł, ruchomości zębów bądź nadwrażliwości na zimne lub słodkie pokarmy. Objawy te wskazują na chorobę przyzębia – mówi dr hab. n. med. Jan Kowalski, kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w rozmowie z Ryszardem Sterczyńskim

Medical Tribune: Do niedawna panował pogląd, że choroby przyzębia są barometrem naszego zdrowia, który pozwala zaobserwować na dziąsłach pierwsze objawy różnych schorzeń, obniżony poziom liczby granulocytów we krwi, a nawet cukrzycę. Obecnie uważa się, że to właśnie choroby ogólnoustrojowe mogą mieć źródło w jamie ustnej. Czym ta druga koncepcja została podyktowana?

Dr Jan Kowalski: Oba poglądy obowiązują cały czas. O drugim kierunku interakcji, czyli wpływie chorób przyzębia na stan ogólny, mówi się coraz głośniej za sprawą nowych dowodów naukowych i działalności organizacji zrzeszających specjalistów, takich jak np. Europejska Federacja Periodontologii (EFP − European Federation of Periodontology). Przykładem jest opublikowane przed pandemią wspólne oświadczenie EFP i federacji kardiologicznych, które uznały chorobę przyzębia za czynnik ryzyka zawału serca i udaru mózgu.

MT: Jakie elementy mają wpływ na pojawienie się wymienionych chorób, czyli zawału i udaru?

J.K.: Postulowanych jest kilka mechanizmów prowadzących do zaistnienia tego związku. Najoczywistszym jest bakteriemia, zachodząca już w trakcie domowej higieny (zapalenie dziąseł lub przyzębia powoduje wystąpienie krwawienia przy szczotkowaniu), a nasilona podczas profesjonalnego usuwania złogów nazębnych w gabinecie. Istnieją dowody na obecność tych samych szczepów bakteryjnych w płytce nazębnej i blaszce miażdżycowej u danego pacjenta.

Kolejnym mechanizmem jest nadprodukcja cytokin prozapalnych w wyniku choroby przyzębia, które krążąc w krwiobiegu, mogą prowadzić do degradacji blaszki miażdżycowej i w konsekwencji do zawału serca lub udaru mózgu. Pozostałe wymieniane mechanizmy ...

MT: Co powinno wzbudzić czujność lekarza POZ? Czy zły stan uzębienia pacjenta to sygnał do zbadania u niego np. morfologii krwi? Czy lekarze POZ powinni kierować takie osoby do dentysty, bo chore zęby to np. chore serce?

J.K.: Czujność lekarza POZ powinno wzbudzić raportowanie przez pacjenta krwawienia z dziąseł, ruchomości zębów bądź nadwrażliwości na zimne lub słodkie pokarmy. Objawy te wskazują na chorobę przyzębia. Zdecydowanie groźnym zjawiskiem może być krwa...

Do góry