Badania kliniczne

AKTUALNE PROGRAMY LEKOWE
Na lipcowej liście refundacyjnej pojawiło się kilka nowych substancji czynnych w ramach programów lekowych, głównie nieonkologicznych

dr n. med. Bartosz Spławski

Do góry