Badania kliniczne

Lazertynib i amiwantamab w zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym raku płuca z mutacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR − epidermal growth factor receptor)

dr n. med. Bartosz Spławski

Do góry