W chorobie Kawasakiego leczeniem z wyboru są podawane dożylnie immunoglobuliny w wysokich dawkach. Największe korzyści przynosi wczesne włączenie leczenia. W przypadku nadpłytkowości zaleca się stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach.

W zapaleniach dużych naczyń w przypadku obecności zwężeń lub tętniaków konieczna może być bardziej agresywna interwencja, w postaci zabiegu chirurgicznego lub leczenia z zakresu radiologii zabiegowej. Przede wszystkim należy jednak leczyć chorobę podstawową.

Kluczowe zagadnienia

• Zapalenie naczyń (vasculitis) definiuje się jako stan zapalny w obrębie ściany naczyń krwionośnych, w którego diagnostyce złotym standardem jest badanie histopatologiczne bioptatu.

• Zapalenie naczyń może mieć charakter pierwotny (autoimmunologiczny) lub wtórny do określonej identyfikowalnej przyczyny, np. zakażenia.

• Typowy obraz kliniczny zapalenia naczyń obejmuje następujące objawy: gorączka, poty nocne, pogorszenie samopoczucia, bóle stawowe i mięśniowe oraz spadek masy ciała. Inne objawy zależą od typu zapalenia.

• Na podstawie wszystkich danych klinicznych należy rozstrzygnąć charakter zapalenia naczyń – pierwotny lub wtórny.

• W przypadku wtórnego zapalenia naczyń konieczne jest zidentyfikowanie przyczyny leżącej u podłoża choroby, w szczególności wykluczenie zakażenia, a także potwierdzenie rozpoznania oraz określenie zasięgu choroby.

• Przy podejmowaniu decyzji terapeutycznej podstawowe pytania brzmią: Czy zapalenie naczyń wymaga pilnego wdrożenia leczenia? Czy zapalenie naczyń jest wtórne do określonej wyleczalnej przyczyny?

Dodatkowo u pacjentów z pierwotnymi zapaleniami naczyń leczonych cyklofosfamidem drogą dożylną podaje się mesnę, u chorych, u których przewiduje się długotrwałą glikokortykosteroidoterapię, niezbędna jest profilaktyka osteoporozy, zaś w przypadku leczenia immunosupresyjnego zapobieganie zakażeniom.

Wtórne zapalenia naczyń

Postępowanie we wtórnych zapaleniach naczyń obejmuje:

  • odstawienie leku związanego z wystąpieniem zmian
  • odpowiednie leczenie zakażenia (np. antybiotykoterapia w podostrym bakteryjnym zapaleniu wsierdzia i w chorobie meningokokowej, leczenie przeciwwirusowe w zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C i HIV)
  • chemioterapię w chorobach limfoproliferacyjnych.

Podziękowania

Podziękowania dla dr. Boba Locka za udostępnienie rycin dotyczących identyfikacji ANCA, a także dla Journal of Clinical PathologyScandinavian Journal of Rheumatology za zgodę na wykorzystanie rycin.

Do góry