Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2012

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2012
Od redakcji
Nowości w praktyce
Sympozjum: immunologia kliniczna
Pulmonologia
ByĆ lekarzem
Dermatologia
Gastroenterologia
Farmakoterapia
Kardiologia
Onkologia
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z interny Dostęp Otwarty


    Pytania i komentarze: dr n. med. Irena Głowińska, dr n. med. Joanna Goździkiewicz
    Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku