Konsultacje – inni specjaliści do internistów  

Pytania internisty do neurologa – część 2

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

1. Jak leczyć zachowawczo zespół kanału (cieśni) nadgarstka?

U części chorych skuteczne są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), aczkolwiek zwykle zaleca się blokady steroidowe. Po ich zastosowaniu uzyskuje się nawet kilkumiesięczne okresy remisji. Najczęściej jednak zaleca się zabieg operacyjny odbarczający uciśnięty w kanale nerw.

2. Jakie jest postępowanie w napadzie drgawkowym i bezpośrednio po nim (chory nieprzytomny lub bez logicznego kontaktu słownego – nie można zebrać wywiadu)?

Samo przebycie napadu padaczkowego nie upoważnia do włączania terapii innej niż stosowane wcześniej leki przeciwpadaczkowe. Utrzymywanie się stanu nieprzytomności po napadzie może wskazywać na przedłużający się napad lub wręcz stan padaczkowy i wtedy należy włączyć dodatkowe leki. Rozpoczynamy od domięśniowego podania relanium w dawce 10 mg. Przy dłużej utrzymującym się stanie nieprzytomności chorego należy traktować jak w stanie padaczkowym, zatem konieczna jest pilna hospitalizacja. Trzeba przy tym zadbać o drożność dróg oddechowych i wymianę gazową, założyć wkłucie dożylne i zapewnić możliwości podawania leków przeciwpadaczkowych kolejnego wyboru, początkowo fenytoiny w dawce 20 mg/kg, którą się zwiększa do dawki całkowitej 30 mg/kg. W leczeniu uzupełniającym stanu padaczkowego stosujemy tiaminę w dawce 100 mg. Przy braku powrotu świadomości chorego trzeba zaintubować i podłączyć do respiratora. W miarę możliwości należy wykonać badania biochemiczne i neuroobrazowe.

3. Jak wykluczyć objawowy ból głowy?

Bóle głowy jako samodzielny objaw w procesach chorobowych wewnątrzczaszkowych występują stosunkowo rzadko. Zasadniczo w przypadku każdego nowo powstałego bólu głowy o silnym natężeniu niereagującego na leki przeciwbólowe należy przeprowadzić diagn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

4. Jakie są kryteria rozpoznania bólu głowy typu napięciowego?

Napięciowy ból głowy (NBG) jest najczęściej spotykanym samoistnym bólem głowy. Występuje u osób z każdej grupy wiekowej, także wśród młodzieży szkolnej, ale najczęściej [...]

5. Czy w przypadku bólów głowy o typowo migrenowym charakterze należy wykonać badanie neuroobrazowe?

Rozpoznanie migreny nie wymaga potwierdzenia w badaniu neuroobrazowym, jedynym wyjątkiem są nowe lub nietypowe objawy, jakie wystąpią u chorego.

6. Kiedy można uznać otępienie za wynik procesu starzenia się, a kiedy należy przeprowadzić szczegółową diagnostykę?

Zespół otępienny u osoby <66 r.ż. zawsze należy różnicować z procesami chorobowymi, które mogą powodować jego wystąpienie. Dotyczy to zwłaszcza chorób naczyniowych mózgu, [...]

7. Jak odróżnić drżenie starcze od choroby Parkinsona?

Zasadniczo drżenie starcze nie jest poprawnym terminem medycznym. Drżenie może być samoistne (essential tremor) i o takim myślimy w przypadku osób w średnim wieku i starszych, [...]

8. Jakie są zasady rozpoznawania neuroboreliozy?

Neuroboreliozę można rozpoznać u chorego, u którego występuje jeden z następujących objawów: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jednego z nerwów czaszkowych, w tym uszkodzenie obwodowe nerwu twarzowego [...]

9. Jakie są zasady leczenia zespołu bolesnego barku?

Leczenie zespołu bolesnego barku rozpoczynamy od zastosowania NLPZ i włączenia fizykoterapii. Przy znacznym nasileniu dolegliwości bólowych stosuje się blokady steroidowe z lidokainą.

10. Jak leczyć ból w przebiegu półpaśca, a jak neuralgię po jego przebyciu?

W ostrym okresie stosuje się leczenie przeciwwirusowe, przeciwzapalne i miejscowo znieczulające (pasty, kremy). Później, po ustąpieniu wykwitów, kiedy rozwija się ból neuropatyczny, zalecane [...]
Do góry