Nowości w praktyce

Wytyczne ESH/ESC z 2013 r. dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym

dr n. med. Wiktoria Wojciechowska

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego CM UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Opracowano na podstawie: Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013;34:2159-2219.

Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym opublikowano po 6 latach od przedstawienia poprzedniej wersji. W tym czasie ukazały się wyniki istotnych badań klinicznych, które stały się przyczynkiem do modyfikacji wcześniejszego dokumentu.


Aktualne wytyczne po raz pierwszy opracowano podobnie jak inne europejskie zalecenia dotyczące chorób sercowo-naczyniowych, wprowadzając stopniowanie poziomu dowodów naukowych i siły zaleceń w odniesieniu do głównych aspektów diagnostyczno-terapeutycznych. Dzięki temu czytelnik może łatwo sprawdzić, które zalecenia oparto na wynikach randomizowanych prób klinicznych, a które na doświadczeniu ekspertów w dziedzinie hipertensjologii.

Nowe zagadnienia

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego

Nowe wytycznych z 2013 rozbudowano o rozdział dotyczący epidemiologicznych aspektów nadciśnienia tętniczego i jego kontroli w krajach europejskich. Łączna częstość występowania nadciśnienia tętniczego w populacji ogólnej wynosi 30-45% i zwiększa się wraz z wiekiem. Z uwagi na fakt, że związek wartości ciśnienia tętniczego (BP – blood pressure) z występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych ma charakter ciągły, przyjęto wartości ≥140 mmHg dla ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP – systolic BP) i ≥90 mmHg dla ciśnienia tętniczego rozkurczowego (DBP – diastolic BP) za progowe dla rozpoznania nadciśnienia, a w konsekwencji rozpoczęcia postępowania diagnostycznego i zainicjowania odpowiedniej terapii.

Prognostyczne znaczenie domowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi

Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego można ustalić na podstawie pomiarów gabinetowych (≥2 pomiary podczas każdej wizyty i ≥2 wizyty). W celu potwierdzenia nadciśnienia tętniczego oraz jego profilu dobowego należy rozważyć pomiary poza gabinetem lekarskim. Badania, w których wykonywano zarówno domowe pomiary ciśnienia (HBPM – home blood pressure monitoring), jak i ambulatoryjne (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring), wskazują, że ciśnienie tętnicze w HBPM koreluje z powikłaniami narządowymi co najmniej tak dobrze jak ciśnienie w ABPM. Podobnie wartość prognostyczna pomiarów domowych jest porównywalna do wartości prognostycznych pomiarów ambulatoryjnych. Dlatego też wytyczne podkreślają rolę HBPM dokonywanych przez pacjenta jako alternatywę dla ABPM w zależności od wskazań, dostępności tych metod i preferencji pacjenta. Sprecyzowano również wartości progowe dla rozpoznania nadciśnienia na podstawie pomiarów gabinetowych i poza nim.

Rola predykcyjna wartości BP w godzinach nocnych, nadciśnienia białego fartucha i nadciśnienia zamaskowanego

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Wytyczne z 2013 r. są źródłem informacji praktycznych uporządkowanych na podstawie wyników badań klinicznych i aktualnego stanu wiedzy. W przystępny sposób ukierunkowują sposób postępowania [...]
Do góry