Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2014

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: endokrynologia
Dokumentacja medyczna
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Profesjonalizm lekarski
Reumatologia
  • Jak rozpoznać zapalenie naczyń? Kup dostęp

    lek. Ewa Pater1, prof. dr hab. n. med. Maria Majdan2
    1 Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Oddział Reumatologii 2 Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Choroby internistyczne w ciąży
Radiologia
Psychiatria
Dermatologia
Farmakoterapia
Egzamin z interny
  • Egzamin z medycyny Kup dostęp

    Pytania przygotował dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi