Słowo wstępne

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

wśród naszych pacjentów zdarzają się osoby z podwyższonym stężeniem bilirubiny i nie jest to wcale rzadkie zjawisko. Jeszcze dwie dekady temu nie było diagnostycznych możliwości wykluczenia wirusowego zapalenia wątroby u takich osób, przez co spotykały się one z pewnymi ograniczeniami w dostępie do niektórych zawodów czy do służby w wojsku. Niestety, nadal w mentalności wielu osób pokutuje przekonanie, że podwyższone stężenie bilirubiny świadczy o poważnym zaburzeniu. Osoby z podwyższonym stężeniem bilirubiny były i, co z przykrością trzeba stwierdzić, nadal są stygmatyzowane mimo postępu w diagnostyce. Spotykam rozżalonych pacjentów, którzy z powodu podwyższonego stężenia bilirubiny mieli problemy przy przyjęciu do pracy, na studia czy do wojska.

W bieżącym numerze „Medycyny po Dyplomie” publikujemy ciekawy artykuł o zespole Gilberta, podsumowujący w zwięzły i przystępny sposób wiedzę medyczną na ten temat. W artykule tym podkreślono wyraźnie, że jest to jedynie anomalia genetyczna, która może być przyczyną hiperbilirubinemii nawet u 10% naszych pacjentów. Zespół Gilberta nie jest chorobą i nie powinien dyskwalifikować nikogo z wykonywania jakiegokolwiek zawodu. Nie wykazano wpływu występowania zespołu Gilberta na przeżywalność, a nawet istnieją pewne obserwacje dowodzące, że hamuje on rozwój miażdżycy. Natomiast pewne hipotezy mówiące o niekorzystnym wpływie zespołu Gilberta na występowanie niektórych chorób, w tym nowotworowych, nie są poparte wiarygodnymi badaniami epidemiologicznymi. Pewnym problemem może być inna farmakokinetyka niektórych leków u osób z tym zespołem, wymagająca korekty dawek.

Mimo że zespół Gilberta nie jest chorobą, a jedynie anomalią, gdziekolwiek szukamy informacji na ten temat, pojawia się słowo „choroba”. Uważam, że propagowanie wiedzy na temat zespołu Gilberta może pomóc w zahamowaniu stygmatyzacji dużej części naszych pacjentów z powodu podwyższonego stężenia bilirubiny.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułem dotyczącym zespołu Gilberta oraz innymi ciekawymi pracami zamieszczonymi w obecnym numerze „Medycyny po Dyplomie”.

Do góry