X Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii! 10 sesji tematycznych – Najlepsi eksperci. Kup dostęp > 


Medycyna po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2014

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07-08/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: hepatologia
Farmakoterapia
Dokumentacja medyczna
Przypadek kliniczny
Najczęstsze błędy
Endokrynologia
Kardiologia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Psychiatria
Profesjonalizm lekarski
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Egzamin z medycyny