Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2014

Spis treści

06/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: kardiologia
Dokumentacja medyczna
Farmakoterapia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Przypadek kliniczny
Reumatologia
Alergologia
Radiologia
Dermatologia
Egzamin z medycyny