Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2014

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: kardiologia
Dokumentacja medyczna
Farmakoterapia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Przypadek kliniczny
Reumatologia
Alergologia
Radiologia
Dermatologia
Egzamin z medycyny