Konsultacje – inni specjaliści do internistów

Lekarz chorób zakaźnych odpowiada na pytania internistów

dr hab. n. med. Ernest Kuchar
dr n. med. Monika Wanke-Rytt

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny DSK WUM w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

1. Jakie przypadki wymagają pilnego skierowania chorego na oddział chorób zakaźnych?

Pilnego skierowania na oddział chorób zakaźnych lub w razie potrzeby na inny oddział, który zapewni odpowiednie leczenie (np. oddział intensywnej terapii medycznej, neuroinfekcji lub chorób płuc i gruźlicy), wymagają dwie w większości pokrywające się grupy pacjentów:

a. Chorzy wymagający bezwzględnie leczenia szpitalnego z powodu ciężkiego przebiegu i możliwych groźnych powikłań choroby zakaźnej. Choroby spełniające powyższe kryteria: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa, zapalenie mózgu, krwista biegunka, choroby tropikalne: malaria, denga, żółta gorączka i pozostałe gorączki krwotoczne, dur brzuszny, czerwonka pełzakowa, wścieklizna, zatrucie jadem kiełbasianym, tężec oraz podejrzenie powyższych.

b. Pacjenci stanowiący zagrożenie epidemiczne dla otoczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami („Ustawa o chorobach zakaźnych”) obowiązkowej hospitalizacji (niekoniecznie na oddziale zakaźnym) podlegają:

 • osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie
 • osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:
  • błonicę
  • cholerę
  • dur brzuszny
  • dury rzekome A, B, C
  • dur wysypkowy (w tym choroba Brilla-Zinssera)
  • dżumę
  • grypę H7 i H5 (ptasia grypa)
  • ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo
  • ospę prawdziwą
  • zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS – severe acute respiratory syndrome)
  • tularemię
  • wąglik
  • wściekliznę
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  • wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę.

2. Jaki rodzaj ekspozycji na materiał biologiczny wymaga pilnej konsultacji u specjalisty chorób zakaźnych?

Pilnej konsultacji wymaga ekspozycja wiążąca się z realnym ryzykiem zakażenia, w stosunku do którego istnieją możliwości profilaktyki poekspozycyjnej. Krew i inne materiały biologiczne (np. nasienie, wydzielina pochwowa, płyny ustrojowe, zwłaszcza...

Profilaktyka poekspozycyjna jest możliwa w przypadku większości zakażeń bakteryjnych (np. zakażenia meningokokowe, krztusiec, kiła, rzeżączka, wąglik, borelioza z Lyme*) oraz wybranych chorób wirusowych, jak zakażenie HBV, HIV, WZW typu A, ospa wietrzna, odra, wścieklizna i grypa. Profilaktyka polega na możliwie szybkim usunięciu materiału zakaźnego oraz podaniu leków przeciwdrobnoustrojowych, swoistych przeciwciał i/lub poekspozycyjnych szczepieniach ochronnych.

3. Czy diagnostykę i leczenie boreliozy powinien przeprowadzić specjalista chorób zakaźnych?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Jakie przypadki wymagają pilnego skierowania chorego na oddział chorób zakaźnych?<<>>

Pilnego skierowania na oddział chorób zakaźnych lub w razie potrzeby na inny oddział, który zapewni odpowiednie leczenie (np. oddział intensywnej terapii medycznej, [...]

2. Jaki rodzaj ekspozycji na materiał biologiczny wymaga pilnej konsultacji u specjalisty chorób zakaźnych?

Pilnej konsultacji wymaga ekspozycja wiążąca się z realnym ryzykiem zakażenia, w stosunku do którego istnieją możliwości profilaktyki poekspozycyjnej. Krew i inne materiały biologiczne (np. [...]

4. Czy każdy chory powinien być szczepiony na HBV przed planowym przyjęciem do szpitala?

Szczepienia przeciwko WZW typu B przed zabiegami operacyjnymi są w Polsce nieobowiązkowe. Zyskały dużą popularność, ponieważ służą ochronie placówek ochrony zdrowia przed [...]

5. Kto nie wymaga szczepienia przeciwko HBV?

Zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych wszystkie noworodki i niemowlęta urodzone w Polsce zostają obowiązkowo zaszczepione przeciwko WZW B. W sytuacji, gdy nie zrealizowano pełnego [...]

6. U kogo szczepienie przeciwko HBV jest przeciwwskazane?

Szczepienie przeciwko WZW B jest uznawane za bezpieczne, a głównym przeciwwskazaniem do jego wykonania jest nadwrażliwość na składniki szczepionki, np. na białka [...]

7. Jakie badania należy wykonać, zanim podejmie się decyzję o szczepieniu przeciwko HBV?

Zgodnie z PSO i aktualnym stanem wiedzy przed szczepieniem przeciwko HBV nie są rutynowo wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania laboratoryjne. Przed szczepieniem nie zaleca [...]

8. Jakie środki ostrożności należy podjąć w diagnostyce i leczeniu osoby zakażonej wirusem HIV, HCV lub HBV?

W diagnostyce osoby zakażonej wirusem HIV, HCV oraz HBV nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe środki ostrożności poza standardowymi stosowanymi wobec wszystkich pacjentów. [...]

9. Jakie zalecenia należy wydać osobie, która żyje w jednym domu z osobą zakażoną wirusem HIV, HCV lub HBV?

Zwykłe zamieszkiwanie z osobą zakażoną HCV/HIV nie prowadzi do zakażenia. Uściski, witanie się, a nawet pocałunki, jak też korzystanie ze wspólnych sztućców czy [...]

10. Jakie zalecenia należy wydać osobie, która współżyje seksualnie z osobą zakażoną wirusem HIV, HCV lub HBV?

Wirusy najczęściej przenoszą się drogą krwiopochodną za pośrednictwem krwi osoby zakażonej, jednak mogą także przenosić się (choć ze znacznie mniejszą efektywnością) [...]
Do góry