Spis treści

03/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Radiologia
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Onkologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Alergologia
Prawo dla lekarza
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Farmakoterapia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Laryngologia
Żywienie
Egzamin z medycyny