Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2016

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Radiologia
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Onkologia
Gastroenterologia
Dermatologia
Alergologia
Prawo dla lekarza
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Farmakoterapia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Laryngologia
Żywienie
Egzamin z medycyny