W obiektywie nauki

Skrzeplina

Kolorowany obraz skaningowej mikroskopii elektronowej przedstawia skrzeplinę. Erytrocyty zostały zlapane w powstalą z włókien fibryny „sieć”. Powiększenie ok. 12 tys. razy.

Medium p2600095 spl opt
Do góry