Załącznik 2 Skale poszerzenia UKM wykorzystywane w badaniach postnatalnych

dr n. med. Piotr Czarniak

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny

W czasie badania USG ocenia się stopień poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) wg klasyfikacji zaadaptowanych ze skali prenatalnej Society of Fetal Urology. Do najczęściej używanych zalicza się klasyfikację wg Fernbach i wsp., a także Grignona i wsp. (tab. 1 i 2)1-3.

Po dokonaniu oceny stopnia poszerzenia UKM oraz objawów świadczących o uszkodzeniu nerki przeprowadza się stratyfikację do grupy ryzyka rozwoju uropatii zaporowej. Stratyfikacja ułatwia podjęcie decyzji o rozszerzeniu diagnostyki obrazowej i planowaniu leczenia (tab. 3).

Small 73244

Tabela 1. Stopnie poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) wg Fernbach i wsp.

Small 73276

Tabela 2. Skala poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) wg Grignona i wsp. wraz z porównaniem z klasyfikacją Society of Fetal Urology (SFU)1

Small 73328

Tabela 3. Poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego w badaniach postnatalnych – stratyfikacja do grup ryzyka: UTD P1 (małego ryzyka), UTD P2 (pośredniego ryzyka) i UTD P3 (dużego ryzyka)4

Do góry