Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Redaktor naukowy

Small bartu%c5%9b stanis%c5%82aw opt

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce monografię „Ostre zespoły wieńcowe”. W ostatnich latach doszło do zasadniczych zmian w wytycznych European Society of Cardiology (ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) dotyczących leczenia zarówno ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST, jak i stabilnych zespołów wieńcowych. Zmiany te odnoszą się nie tylko do organizacji leczenia, lecz także farmakoterapii oraz diagnostyki. W tym kontekście wytyczne z 2017 r. dotyczące rewaskularyzacji wydają się już przestarzałe, jednak mają zaledwie 4 lata i pozostają aktualne.

Monografia w swoim założeniu nie ma zastępować wytycznych ESC, ale ma je przybliżyć lekarzom pracującym z takimi chorymi oraz przygotowującym się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.

Obecnie, w dobie pandemii SARS-CoV-2, szczególnie ważne jest nie tylko wdrażanie wytycznych i nowoczesne leczenie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, lecz także bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów. W ostatnim czasie powstało wiele istotnych dokumentów, których celem jest ułatwienie organizacji leczenia chorych z zachowaniem ram czasowych. Należą do nich zalecenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z kwietnia 2020 r. oraz kilka późniejszych stanowisk ESC i PTK.

Dziękuję wszystkim Autorom opracowania, niezależnie od omawianego przez nich tematu. Każdy z nich włożył tu oprócz wiedzy również swoje doświadczenie w praktycznej organizacji opieki nad chorym z zawałem serca. Ten ostatni aspekt wydaje się szczególnie ważny nie tylko z punktu widzenia pacjenta, lecz także ze względu na konieczność zachowania najlepszych standardów leczenia, co ostatecznie przekłada się na jakość terapii i rokowanie pacjentów.

Do góry