Choroby demielinizacyjne

Redaktor działu: dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Postęp choroby mimo leczenia immunomodulującego i leki drugiego rzutu w stwardnieniu rozsianym

James J. Marriott, MD, FRCPC, Paul W. O’Connor, MD, MSc, FRCPC

James J. Marriott, MD, FRC PC,a Paul W. O’Connor, MD, MSc, FRC PCb,c
a Section of Neurology, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Kanada b Division of Neurology, University of Toronto, St Michael’s Hospital, Toronto, Kanada c Department of Neurology, MS Clinic and MS Research, St Michael’s Hospital, Toronto, Kanada

Neurol Clin 29 (2011) 411-422

Cd. w numerze: Neurologia po Dyplomie 2013; 8 (1):17-24
Do góry