Inne

Urazowe uszkodzenie mózgu i jego neurobehawioralne następstwa

Silvana Riggio, MD

a Departments of Psychiatry and Neurology, Mount Sinai School of Medicine, One Gustave L. Levy Place, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

b James J. Peters VA Medical Center, Bronx, NY, USA

Neurol Clin 29 (2011) 35-47

Cd. w numerze: Neurologia po Dyplomie 2013; 8 (1):51-58
Do góry