Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska Redaktor Naczelna

Small barcikowska maria opt

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Mija dokładnie dziesięć lat od ukazania się pierwszego numeru „Neurologii po Dyplomie”. Czas na zmiany. To ostatni wstęp, którym poprzedzam kolejną odsłonę naszego pisma.
Bardzo dziękuję wszystkim Współpracownikom. Praca z Nimi dawała mi wiele radości i satysfakcji, a Czytelnikom – ciekawe pismo. Dziękuję przede wszystkim Doktorowi Andrzejowi Jędrzejczakowi, ale także wielu innym Koleżankom i Kolegom, z którymi organizowaliśmy kilka konferencji Akademii po Dyplomie – Neurologia. Przez wszystkie te lata przeprowadziłam wiele rozmów z Odbiorcami naszego dwumiesięcznika. Zawsze były to ciekawe, a często także bardzo miłe spotkania.
Życzę wszystkiego najlepszego mojej Następczyni lub mojemu Następcy oraz wiele satysfakcji i sukcesów, nowych wyzwań w obecnych i przyszłych czasach w pracy nad kolejnymi numerami.
Życzę także Czytelnikom naszego pisma, aby „Neurologia po Dyplomie” była dla nich interesującym źródłem nowoczesnej wiedzy i odpowiedzi na trudne, ale i pasjonujące pytania, jakie stawia przed nami rozpoznawanie i leczenie pacjentów z chorobami neurologicznymi. Życzę nam wszystkim, żeby szybki rozwój możliwości diagnostycznych i coraz częściej terapeutycznych pozwolił uczynić naszą pracę skuteczniejszą. Życzę nam także, aby organizatorzy ochrony zdrowia i twórcy reguł obowiązujących w naszej codziennej pracy wspomagali nasze starania…

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska

Redaktor Naczelna

„Neurologii po Dyplomie”

Do góry