Dla pacjenta

Co to jest padaczka?

lek. Agata Zajkowska

Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Medium 1 opt

Podczas napadu padaczkowego następuje nadmierne samorzutne wyładowanie elektryczne w komórkach nerwowych i uwolnienie dużej ilości neuroprzekaźników

1. Co to jest padaczka?

Padaczka jest zaburzeniem neurologicznym, którego cechą charakterystyczną są nawracające napady padaczkowe. Komórki budujące mózg – neurony – wytwarzają sygnał elektryczny uwalniający przekaźniki chemiczne, dzięki którym komórki te mogą się komunikować. Podczas napadu padaczkowego następuje nadmierne samorzutne wyładowanie elektryczne w komórkach nerwowych i uwolnienie dużej ilości neuroprzekaźników. Skutkuje to wystąpieniem różnych objawów neurologicznych w sposób gwałtowny i przemijający. Siła i rodzaj napadu zależą od miejsca, w którym dojdzie do nagłego wyładowania elektrycznego w mózgu.

W ponad 70% przypadków przyczyna powstania padaczki nie jest znana. U pozostałej części pacjentów może się ona rozwinąć wtórnie do uszkodzenia mózgu w wyniku np. udaru, urazu głowy, niedotlenienia mózgu, nowotworu mózgu. U 75% chorych na padaczkę pierwszy napad występuje przed 20 r.ż.

2. Jakie są rodzaje padaczki?

Typ napadu padaczkowego zależy od miejsca mózgu, w którym dojdzie do nieprawidłowych wyładowań elektrycznych. Napady można podzielić na:

- napady ogniskowe – rozpoczynają się w konkretnym miejscu mózgu i dają objawy z tej lokalizacji, mogą przebiegać z utratą świadomości lub bez niej

- uogólnione – wyładowania elektryczne obejmują cały mózg, zwykle przebiegają z utratą świadomości.

Napady ogniskowe mogą przechodzić w napady uogólnione.

3. Jak wygląda napad padaczkowy?

Możliwe objawy napadu padaczkowego to:

- krótkotrwała utrata świadomości (nagły brak aktywności, przerwanie wykonywanej czynności na ok. 10 s)

- drgawki całego ciała (chory ma otwarte oczy, skierowane do góry i do boku, może bezwiednie oddać mocz)

- nagła utrata napięcia mięśni (często z urazem głowy w trakcie upadku)

- drgawki rozpoczynające się w ograniczonym obszarze ciała (np. kącik ust, dłoni) i mogące się rozprzestrzeniać na całą połowę ciała

- objawy czuciowe (np. drętwienie kończyny) lub doznania zmysłowe (np. doznania smakowe, węchowe, wzrokowe, słuchowe)

- napadowy dyskomfort żołądkowo-jelitowy

- krótkotrwałe zaburzenia w sferze psychicznej (np. nagłe doznanie czegoś znanego, już przeżytego).

Napad padaczkowy może trwać kilka sekund lub kilka minut. U tego samego chorego objawy napadu są zazwyczaj takie same lub bardzo podobne. W wielu przypadkach po napadzie pacjent bywa splątany lub senny.

4. Kiedy pojawia się padaczka?

Do góry