Dla pacjenta

Bóle głowy

lek. Agata Zajkowska

Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Medium 1 opt

1. Jakie są rodzaje bólu głowy?

Bóle głowy dzielimy na pierwotne i wtórne. Pierwotne to takie, w których ból głowy jest chorobą samą w sobie. Zazwyczaj występują od dłuższego czasu, mają powtarzalny, podobny przebieg. Przeważnie nie są zagrożeniem dla życia, ale ze względu na swoją częstotliwość mogą znacznie obniżać jakość życia. Najczęściej spotykane pierwotne bóle głowy to: napięciowy ból głowy (ciasny, opasujący), migrena (jednostronny, pulsujący) oraz trójdzielno-autonomiczne bóle głowy (często w okolicy oczodołu). Bóle towarzyszące innej chorobie nazywane są wtórnymi bólami głowy. Są one znacznie rzadziej spotykane niż pierwotne, ale często wymagają poszerzenia diagnostyki i wykonania dodatkowych badań. Mogą towarzyszyć łagodnym zaburzeniom, np. odwodnieniu, infekcji górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, niedokrwistości. Bywają także objawem poważnej choroby zagrażającej życiu pacjenta, np. krwotoku podpajęczynówkowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, guza mózgu.


2. Kiedy ból głowy jest niepokojący/groźny?

Większość bólów głowy ma charakter łagodny. Należy jednak pamiętać, że ból głowy może być pierwszym objawem poważnej choroby, a nawet stanu zagrażającego życiu.

Cechy niebezpiecznego bólu głowy:

- ból głowy „najsilniejszy w życiu”

- pierwszy ciężki ból głowy, nagły, dotąd nieznany

- ból głowy narastający stopniowo w ciągu dni/tygodni

- towarzysząca gorączka/niewyjaśnione objawy ogólnoustrojowe

- wymioty występujące przed bólem głowy

- ból głowy wywołany schylaniem się, podnoszeniem ciężaru, kaszlem

- ból głowy zakłócający sen lub obecny tuż po przebudzeniu

- wystąpienie nowego bólu głowy >55 r.ż.

- towarzyszące objawy neurologiczne, np. nierówne źrenice

- ból głowy, któremu towarzyszą drgawki

- ból głowy, któremu towarzyszą zaburzenia świadomości (np. splątanie, senność).

Najważniejszym pytaniem jest to, czy obecny ból głowy jest nowym, czy starym, znanym bólem. Niepokój powinien wzbudzić silny, dotąd nieznany ból głowy. Ze względu na swą powszechność ból głowy jako objaw często bywa lekceważony, a łatwy dostęp do leków przeciwbólowych może umożliwić jego stłumienie bez szukania przyczyny dolegliwości.

Do góry