Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

Aubagio (teryflunomid) tabl. powl. 14 mg 28 szt

Wskazanie. Leczenie dorosłych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-ustępującym.

Skuteczność teryflunomidu wykazano w 2 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo. Procent pacjentów, u których nie wystąpił rzut w 108. tygodniu wynosił 56,5-57,1% w grupie otrzymującej teryflunomid i 45,6-46,8% w grupie z placebo. Procent progresji niepełnosprawności utrzymującej się przez 3 miesiące w 108. tygodniu wynosił 20,2-15,8% w grupie otrzymującej teryflunomid i 27,3-19,7% w grupie z placebo.

Teryflunomid to lek immunomodulujący o właściwościach przeciwzapalnych. Jest niekompetycyjnym, odwracalnym inhibitorem dehydrogenazy dihydroorotanowej, enzymu mitochondrialnego biorącego udział w syntezie pirymidyny de novo. Wskutek tego hamuje syntezę DNA i działa cytostatycznie na dzielące się limfocyty.

Briviact (brywaracetam) tabl. powl. 10 mg 14 szt.

Wskazanie. Terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z padaczką.

Skuteczność brywaracetamu w leczeniu wspomagajacym w napadach częściowych potwierdzono w 3 wieloośrodkowych badaniach klinicznych z randomizacją, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanych z użyciem placebo, z zastosowaniem stałej dawki od 5 do 200 mg/dobę. Odsetki pacjentów, u których wystąpiło co najmniej 50% zmniejszenie częstości występowania napadów drgawkowych wyniosły 20,3% (placebo), 34,2% (dawka 50 mg/dobę), 39,5% (100 mg/dobę) i 37,8% (200 mg/dobę).

Za główny mechanizm działania przeciwdrgawkowego brywaracetamu uważa się wiązanie z białkiem pęcherzyków synaptycznych 2A (SV2A ), glikoproteiną przezbłonową występującą presynaptycznie w neuronach i komórkach endokrynowych.

Lemtrada (alemtuzumab) koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 12 mg.

Wskazania. Leczenie dorosłych pacjentów z aktywną rzutowo-ustępującą postacią stwardnienia rozsianego potwierdzoną przez objawy kliniczne lub wyniki diagnostyki obrazowej.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania oceniano w 3 randomizowanych badaniach klinicznych. Lek spowodował obniżenie ryzyka wystąpienia stałego narastania niepełnosprawności trwającego 6 miesięcy i rocznego wskaźnika nawrotów w porównaniu z podawanym podskórnie interferonem β-1a. U znacznie mniejszej liczby pacjentów wystąpiły ciężkie nawroty choroby oraz znacząco mniejsza liczba nawrotów wymagała leczenia steroidami.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Aubagio (teryflunomid) tabl. powl. 14 mg 28 szt

Nowości na liście refundacyjnej

Aubagio (teryflunomid) tabl. powl. 14 mg 28 szt. (w programie lekowym: leczenie stwardnienia rozsianego [ICD-10 G 35])

Nowości na liście refundacyjnej dla seniorów

Hitoff (pramipeksol) tabl. 0,088 mg 30 szt.; tabl. 0,18 mg 30 szt.; tabl. 0,35 mg 30 szt. i 100 szt.; tabl. 0,7 [...]

Nowości na świecie

Barycytynib (Olumiant, tabl. powl. 2 mg i 4 mg)

Do góry