Przypadek kliniczny

Objaw Janewaya przeciwwskazaniem do leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego mózgu

lek. Wioletta Żukowicz1
doc. dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki1
dr hab. n. med. Agnieszka Rojek2
prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska3
prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski1
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz2

1Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

2Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

3Zakład Radiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Adres do korespondencji: lek. Wioletta Żukowicz, Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, e-mail: w.zukowicz@gumed.edu.pl

Opis przypadku

Mężczyzna, 57 lat, został przyjęty do Kliniki Neurologii Dorosłych z powodu pogarszającego się od kilku dni ogólnego samopoczucia, osłabienia lewych kończyn i niewyraźnej mowy. Objawy te pojawiły się nagle 2 dni przed zgłoszeniem się chorego do szpitala. Do tej pory pacjent nie chorował przewlekle i nie przyjmował żadnych leków. Gdy miał 10 lat, przebył appendektomię, poza tym nie był hospitalizowany. W wywiadzie ponadto palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.

Przy przyjęciu do szpitala pacjent był przytomny, wydolny krążeniowo i oddechowo, prawidłowo zorientowany autopsychicznie, ale zdezorientowany co do miejsca, spełniający polecenia. W badaniu neurologicznym stwierdzono znacznego stopnia dyzartrię z niedowładem twarzowym typu ośrodkowego po stronie lewej, niedowładem kończyn lewych i tożstronnym objawem Babińskiego. Ocena deficytu neurologicznego w skali NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) 7 pkt; przed zachorowaniem chory był w pełni sprawny, w zmodyfikowanej skali Rankina 0 pkt. W badaniu internistycznym początkowo ciśnienie tętnicze 120/75 mmHg, rytm serca miarowy 94/min, temperatura 36,4°C, oddech miarowy 16/min, wysycenie tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej w badaniu gazometrycznym (SpO2) 96%. Osłuchowo nad polami płucnymi w tym czasie szmer pęcherzykowy prawidłowy. Bez cech duszności. Brzuch miękki, niebolesny, perystaltyka obecna. Na dłoniach oraz podeszwach stóp liczne zmiany skórne o charakterze wybroczyn – z objawem drzazgi oraz objawem Janewaya. Tatuaże na ramionach i klatce piersiowej.

W trakcie obserwacji w izbie przyjęć chory zagorączkował do 38,2°C. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwyższone parametry stanu zapalnego: stężenie białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) 197,6 mg/l, leukocytozę 14,51 G/l, neutrofilię 12,04 G/l; wysokie stężenie dimeru D (11 499,90 µg/l) i podwyższoną aktywność aminotransferaz wątrobowych: aminotransferazę asparaginową (AspAT – aspartate aminotransferase 165 j./l, aminotransferazę alaninową (AlAT – alanine aminotransferase) 149 j./l), a także hiponatremię 122 mmol/l i małopłytkowość 107 G/l. W badaniu ogólnym moczu krwinkomocz, białkomocz, liczne bakterie w osadzie; ponadto urobilinogen i azotyny. W RTG klatki piersiowej opisano płuca bez zmian ogniskowych, bez zagęszczeń miąższowych, z obfitszym rysunkiem naczyniowym wnęk. W EKG rytm zatokowy miarowy, normogram, bez cech ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego.

W tomografii komputerowej (TK) głowy, wykonanej przy przyjęciu do szpitala – poza drobnym ogniskiem malacji o średnicy do 4 mm w prawym płacie potylicznym – struktury mózgowia bez zmian ogniskowych, bez cech krwawienia i ciasnoty wewnątrzczaszkowe...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku pacjenta z IZW o etiologii gronkowcowej, u którego pierwszą manifestacją kliniczną choroby był niedowład połowiczy [...]

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

IZW charakteryzuje się ciężkimi powikłaniami dotyczącymi wielu narządów oraz wysoką śmiertelnością, szacowaną na ok. 15-30% chorych. Manifestacja kliniczna zależy od wielu [...]

Podsumowanie

IZW pozostaje znaczącym problemem klinicznym w neurologii z uwagi na stosunkowo dużą częstość objawowych incydentów neurologicznych (20-40%), które mogą być pierwszą [...]

Do góry