Kolejnym nośnikiem patogenów powodujących zapalenie opon są komary i kleszcze. W polskich warunkach kleszcze przenoszą m.in. kleszczowe zapalenie mózgu. Warto pamiętać o stosowaniu repelentów (środków odstraszających komary i kleszcze) podczas wypraw na tereny pozamiejskie, szczególnie na obszary endemiczne kleszczowego zapalenia mózgu. Przed wyjazdem do innych krajów warto sprawdzić, czy nie są to tereny, na których występują ogniska endemiczne zapalenia opon.

Niektórym zapaleniom opon można zapobiegać, szczepiąc się. Do tej grupy należą zapalenia wywoływane m.in. przez:

- pneumokoki

- meningokoki

- H. influenzae

- wirus kleszczowego zapalenia mózgu.

O możliwość szczepienia warto zapytać lekarza rodzinnego!

5. Kiedy szczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon i mózgu?

Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą przenoszoną przez kleszcze. Szczepionkę podaje się w trzech dawkach. Pierwszą optymalnie jest przyjąć, zanim kleszcze rozpoczną swoją aktywność, tj. w lutym-marcu, drugą – do 3 miesięcy po pierwszej, a trzecią – po upływie roku. Po drugiej dawce uzyskuje się niemal stuprocentową odporność.

Do góry