Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień Redaktor Naczelny

Small stepien adam 2 opt

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Szanowni Państwo!

Z nastaniem wiosny istotnie zwiększyła się liczba konferencji i zjazdów naukowych, podczas których omawiane są nowości w neurologii. Są one niezwykle ważnym elementem edukacji podyplomowej. Jestem jednak głęboko przekonany, że doniesienia w czasopismach naukowych mają i będą miały przewagę nad wykładami, gdyż umożliwiają szersze zaprezentowanie tematu i uwzględniają całe spektrum związanych z nim zagadnień, których nie można – ze względu choćby na ograniczenia czasowe – uwzględnić podczas prezentacji ustnej na konferencji. Na wiele pytań klinicznych znajdują Państwo, mam nadzieję, odpowiedzi w naszym piśmie.

W bieżącym numerze „Neurologii po Dyplomie” pragnę zwrócić szczególną uwagę na artykuł poświęcony chorobie Tourette’a. Jest to stosunkowo rzadka jednostka chorobowa w praktyce neurologa osób dorosłych, częściej występująca u dzieci i młodzieży. Ten trudny do leczenia zespół jak mało który wymaga ścisłej współpracy psychologa klinicznego, neurologa i psychiatry. Konsekwencje choroby mocno oddziałują na psychikę pacjenta i mogą trwale zmienić jego życie. W drugiej części swojej pracy pani doktor Iwona Stępniak omawia zasadność kierowania chorych neurologicznie do poradni genetycznych. Temat niezmiernie istotny, choć odnoszę wrażenie, że wciąż niedoceniany. Z nie mniejszym zainteresowaniem przeczytają Państwo także omówienie znaczenia osmoterapii w leczeniu nadciśnienia śródczaszkowego. Ta rzadko stosowana, a godna rozpropagowania, metoda leczenia przynosi wiele korzyści, zwłaszcza chorym wymagającym intensywnego leczenia. Równie ważnym i trudnym tematem jest macierzyństwo chorych na stwardnienie rozsiane. Z upływem czasu zdobywamy nowe informacje, pochodzące także z rejestrów pacjentów, o bezpieczeństwie leczenia określonymi lekami. Artykuł ten jest niezmiernie ważny przede wszystkim dla kolegów prowadzących chorych na SM w programach terapeutycznych.

Wracając jednak myślami do zjazdów naukowych, z niekłamaną wiosenną niecierpliwością oczekujemy najnowszych prezentacji, które zostaną przedstawione w trakcie zbliżającego się kongresu Amerykańskiej Akademii Neurologii. Podczas tego największego światowego zjazdu neurologicznego będą omawiane wyniki zakończonych badań klinicznych, o których opowiem Państwu w następnym numerze.

Do góry