Dla pacjenta

Otępienie

lek. Agata Czarnowska

Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

1. Co to jest otępienie?

Otępienie, inaczej nazywane demencją, jest zespołem objawów zaburzeń funkcji poznawczych i zachowania, które powodują trudności w wykonywaniu czynności codziennych i wyraźnie pogarszają dotychczasowe funkcjonowanie osoby dotkniętej chorobą. W 2015 roku World Health Organization (WHO) szacowała, że liczba pacjentów cierpiących na otępienie wynosiła około 47 milionów. Biorąc pod uwagę tendencję do starzenia się społeczeństwa, wyliczono, że w 2030 roku liczba ta wzrośnie do 76 milionów, a w 2050 – do 135 milionów. Istnieje bardzo duża grupa chorób, w których występuje otępienie. Zdecydowanie najczęstszą jest choroba Alzheimera. Do innych chorób przebiegających z demencją zaliczamy m.in. otępienie naczyniopochodne, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego.

2. Jakie są czynniki ryzyka otępienia?

Najsilniejszym czynnikiem ryzyka otępienia jest wiek, szczególnie w przypadku choroby Alzheimera. Zachorowalność na tę chorobę podwaja się co 10 lat po 60 roku życia. Około 85% pacjentów z otępieniem to dorośli >75 roku życia. Otępienie może również sporadycznie występować w młodszym wieku, zdarza się to jednak rzadko.

Wpływ na ryzyko jego rozwoju mają też czynniki genetyczne. Otępienie w wywiadzie u rodziców zwiększa prawdopodobieństwo tej choroby u dzieci (szczególnie jeśli rodzice zachorowali przed 80 rokiem życia). W przypadku choroby Alzheimera o wczesnym p...

Do góry