Temat numeru

Postępowanie z chorym ze zmianami demielinizacyjnymi w mózgu – diagnostyka różnicowa

dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

e-mail: mariola.matysiak-swiderek@umed.lodz.pl

  • W artykule szczegółowo opisano najczęstsze schorzenia imitujące stwardnienie rozsiane w obrazowaniu rezonansu magnetycznego, takie jak angiopatie, zapalne i autoimmunologiczne choroby ośrodkowego układu nerwowego, a także infekcje oraz metaboliczne, toksyczne i jatrogenne przyczyny zmian hiperintensywnych

Badanie rezonansu magnetycznego jest czułym narzędziem służącym wykrywaniu zmian ogniskowych mózgu i rdzenia kręgowego, w tym zmian demielinizacyjnych. Mogą one mieć bardzo różną etiologię, być pierwotnie schorzeniami demielinizacyjnymi, takimi jak stwardnienie rozsiane (SM – sclerosis multiplex) i inne idiopatyczne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego (OUN), lub objawami wtórnej demielinizacji w chorobach infekcyjnych, metabolicznych, toksycznych i naczyniowych. Diagnoza związana ze zmianami demielinizacyjnymi w mózgu zawsze powinna być oparta na wnikliwie ustalonym wywiadzie, badaniu neurologicznym i analizie badań dodatkowych (tab. 1). Należy uwzględnić liczne dane, które zsumowane pozwolą ustalić rozpoznanie będące najlepszym wytłumaczeniem dla obrazu klinicznego i radiologicznego danego pacjenta.

Diagnostyka stwardnienia rozsianego

Objawy neurologiczne w wywiadzie, które są uznawane za atypowe dla SM, to migrenowe bóle głowy, bóle mięśni i stawów. Wśród badań dodatkowych czujność powinny wzbudzić atypowe zmiany w MR, brak prążków oligoklonalnych, ale także prawidłowe wyniki wzrokowych potencjałów wywołanych (WPW), które są niezależnym czynnikiem predykcyjnym diagnozy innej niż SM. Calabrese i wsp. wskazali najczęstsze inne niż SM rozpoznania w procesie diagnostyki różnicowej. Są to niespecyficzne objawy neurologiczne z atypowym obrazem w MR o prawdopodobnej etiologii niedokrwiennej, migrena i choroby z kręgu zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia (NMOSD – neuromyelitis optica spectrum disorders)1.

Wraz z wprowadzeniem do diagnostyki SM kryteriów McDonalda 2017 dzięki czułości kryteriów skrócił się czas do ustalenia rozpoznania, niestety mniejsza swoistość wiąże się z większym ryzykiem błędnej diagnozy (tab. 2)2.

Kluczowe dla rozpoznania SM jest spełnienie kryterium rozsiania w przestrzeni (DIS – dissemination in space) i kryterium rozsiania w czasie (DIT – dissemination in time), przy jednoczesnym wykluczeniu innych jednostek chorobowych6. Typowym obrazem MR u pacjentów z SM są mnogie zmiany hipointensywne w sekwencjach T1-zależnych i hiperintensywne w sekwencjach T2-zależnych oraz FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery). W SM zmiany typowo lokalizują się korowo/przykorowo (z zajęciem włókien U), okołokomorowo (zmiany owalne, prostopadłe do ścian komór) i podnamiotowo. Ogniska w fazie ostrej, tj. przez pierwsze 4-6 tygodni, wykazują wzmocnienie kontrastowe w sekwencjach T1-zależnych: homogenne, obrączkowate lub półobrączkowate7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka różnicowa zmian demielinizacyjnych – najczęstsze schorzenia imitujące SM w obrazowaniu MR

Najczęściej spotykanymi zmianami w MR są zmiany hiperintensywne w sekwencji T2 w istocie białej mózgu związane z chorobą małych naczyń (SVD [...]

Kiedy stwardnienie rozsiane jest najprawdopodobniejszym rozpoznaniem – zielona/czerwona sygnalizacja diagnostyczna

Praktyczne podejście do interpretacji MR ze zmianami demielinizacyjnymi dzieli proces diagnostyczny na dwa etapy:

Do góry