Przypadek kliniczny

Udar niedokrwienny mózgu u młodego mężczyzny po przejażdżce kolejką górską

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak1,2
Julia Kwaśniak3
Sandra Wcisło3
lek. Anna Bieniasiewicz1
lek. Małgorzata Wawrzyniak4
dr n. med. Marta Glaubic-Łątka1
lek. Karolina Wąsek1
lek. Sławomir Romanowicz1

1Oddział Neurologii i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

2Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

3Koło STN przy Uniwersytecie Opolskim

4Zakład Radiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Oddział Neurologii i Udarowy,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

e-mail: beatamaria.pl@hoga.pl

  • W artykule przedstawiono przypadek 34-letniego mężczyzny, który doznał udaru niedokrwiennego mózgu w następstwie rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej po wizycie w parku rozrywki, gdzie korzystał z kolejki górskiej
  • Przypadek ten przypomina o częstej przyczynie udaru mózgu u osób młodych, którą jest rozwarstwienie tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych

Pacjent 34-letni został przyjęty na oddział neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu z powodu nagłego wystąpienia w godzinach rannych zwężenia szpary powiekowej i źrenicy oka lewego. Uprzednio był badany okulistycznie, lekarz okulista nie stwierdził przyczyny w zakresie narządu wzroku i wydał skierowanie na dyżur neurologiczny.


Chory w wywiadzie zebranym przy przyjęciu zgłaszał jedynie migrenowe bóle głowy (bez aury), występujące od kilku lat, oraz labilne nieleczone nadciśnienie tętnicze, zaprzeczał doznanym urazom głowy i szyi.

W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stan chorego był dobry, stwierdzono lewostronny zespół Hornera, bez innych odchyleń. Zaplanowano szeroką diagnostykę, w tym badanie MR głowy, kręgosłupa w odcinku szyjnym, RTG klatki piersiowej oraz USG tętnic mózgowych i domózgowych.

Po przyjęciu na oddział stan pacjenta nagle się pogorszył, wystąpiły afazja i głęboki niedowład kończyn prawych. Wówczas rodzina chorego uzupełniła wywiad – kilka dni przed przyjęciem pacjent był w parku rozrywki i korzystał z kolejki górskiej (rollercoaster).

Wykonana w trybie pilnym TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego wykazała dwa słabo widoczne obszary hipodensyjne w lewej okolicy czołowej z zatarciem zróżnicowania korowo-podkorowego, ze spłyceniem sąsiadujących bruzd mózgu, mogące odpowiadać świeżemu udarowi niedokrwiennemu. W angio-TK uwidoczniono rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej w odcinku szyjnym dystalnie oraz w odcinku wewnątrzczaszkowym proksymalnie wraz z wytworzeniem krwiaka śródściennego między rozwarstwionymi częściami ściany i prawie całkowitym zamknięciem (z zachowaniem granicznej drożności do części klinowej) aż do podziału tętnicy. Ponadto uwidoczniono aplazję odcinka A1 tętnicy mózgu przedniej prawej. Z nakłucia prawej tętnicy udowej wykonano badanie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA – digital subtraction angiography) z intencją udrożnienia tętnicy, z uwagi na brak ewidentnego materiału zakrzepowo-zatorowego w świetle tętnic odstąpiono od trombektomii. Ujawniono długi odcinek rozwarstwienia lewej tętnicy wewnętrznej szyjnej (LICA – left internal carotid artery) w odcinku zewnątrzczaszkowym obejmujący również wewnątrzczaszkowy odcinek skalisty. Największe, krytyczne zwężenie światła w miejscu wyjścia tętnicy wewnętrznej szyjnej (ICA – internal carotid artery) z canalis caroticus zidentyfikowano jako przyczynę znacznych zaburzeń napływu do odcinka dystalnego LICA, a w konsekwencji do lewej tętnicy środkowej mózgu (LMCA – left middle cerebral artery), lewej tętnicy przedniej mózgu (LACA – left anterior cerebral artery), prawej tętnicy przedniej mózgu (RACA – right anterior cerebral artery) (w skali Thrombolysis in Cerebral Infarction [TICI] stopień 2A), jednak z wydolnym krążeniem obocznym przez lewą tętnicę oczną oraz anastomozy oponowe lewej tętnicy tylnej mózgu (LPCA – left posterior cerebral artery) i prawej tętnicy środkowej mózgu (RMCA – right middle cerebral artery) (ryc. 1 i 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Udar niedokrwienny mózgu dotyczy najczęściej osób starszych, należy jednak pamiętać, że chorują także ludzie młodzi, a nawet dzieci. Według różnych badań [...]

Podsumowanie

Należy mieć świadomość możliwości wystąpienia rozwarstwienia tętnic zewnątrz- lub wewnątrzczaszkowych, zwłaszcza u osób młodych, po różnych aktywnościach sportowych i rekreacyjnych, nie [...]

Do góry