Probiotyki a choroba Parkinsona

lek. Justyna Korbecka
dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

Klinika Neurologii,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław

e-mail: justyna.oziom@gmail.com

  • Znaczenie zaburzeń równowagi w obrębie mikrobioty jelitowej w rozwoju wielu chorób, również układu nerwowego, w tym choroby Parkinsona
  • Sposoby modyfikacji mikrobioty jelitowej w chorobie Parkinsona


Choroba Parkinsona (PD – Parkinson’s disease) jest drugim najczęściej występującym po chorobie Alzheimera schorzeniem neurozwyrodnieniowym. Dotyczy głównie populacji osób po 65 roku życia i nieznacznie częściej rozpoznawana jest u mężczyzn niż u kobiet. Choroba Parkinsona charakteryzuje się postępującą utratą neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej i wewnątrzkomórkową akumulacją złogów α-synukleiny, tworzących tak zwane ciała Lewy’ego1. W procesie neurozwyrodnieniowym istotną rolę odgrywają również mechanizmy zapalne, zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego i toksyczne działanie reaktywnych form tlenu. Istnieją dowody potwierdzające rolę procesu zapalnego i stresu oksydacyjnego w promowaniu akumulacji α-synukleiny, co z kolei prowadzi do nadmiernego uwalniania cytokin prozapalnych i reaktywnych form tlenu2. Mimo istnienia licznych czynników wpływających na rozwój choroby Parkinsona dokładne poznanie przyczyn wystąpienia objawów klinicznych wciąż wymaga dalszych badań, co w związku z szybkim starzeniem się społeczeństwa nabiera szczególnego znaczenia.

Kliniczny obraz choroby Parkinsona obejmuje objawy ruchowe, takie jak drżenie spoczynkowe, bradykinezja i sztywność mięśniowa, oraz szeroką gamę objawów pozaruchowych, do których należą między innymi dolegliwości żołądkowo-jelitowe, sercowo-naczyniowe, zaburzenia snu, węchu, wydzielania śliny, trudności w połykaniu, zaburzenia funkcji poznawczych, depresja i wiele innych. Objawy z tej drugiej grupy szczególnie obniżają jakość życia chorych, często są też pierwszymi symptomami choroby, wyprzedzającymi typowe objawy ruchowe nawet o kilka lat.

Oprócz zmian w istocie czarnej śródmózgowia typowe zmiany obserwuje się również w obrębie jelitowego układu nerwowego, co wskazuje na istnienie powiązań między środowiskiem dolnej części przewodu pokarmowego a ośrodkowym układem nerwowym.

Mikrobiota jelitowa

W ostatnich latach istotne znaczenie w rozwoju wielu chorób, również układu nerwowego, w tym choroby Parkinsona, przypisuje się zaburzeniu równowagi w obrębie mikrobioty jelitowej. Terminem tym określa się zbiór drobnoustrojów, przede wszystkim ba...

Zasiedlanie organizmu człowieka przez mikroorganizmy ma początek w chwili jego narodzin i jest uwarunkowane działaniem licznych czynników. Zmiany ilościowe i jakościowe mikroflory jelitowej zależą między innymi od wieku, płci, działania hormonów, ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dysbioza jelitowa w chorobie Parkinsona

Stan wynikający z zachwiania równowagi w obrębie mikrobioty – dysbioza – prowadzi do zwiększenia przepuszczalności bariery jelitowej, migracji antygenów do światła [...]

Modyfikacja mikrobioty jelitowej – probiotyki, prebiotyki, synbiotyki

Za zasadną formę leczenia chorób wynikających z „nieszczelności jelit” można uznać podawanie probiotyków. Zgodnie z definicją Food and Agriculture Organization of [...]

Probiotyki a choroba Parkinsona

W ostatnich latach prowadzi się coraz więcej badań przedklinicznych i klinicznych skupiających się na właściwościach probiotyków i ich potencjalnym zastosowaniu w [...]

Inne sposoby modyfikacji mikrobioty jelitowej w chorobie Parkinsona

Do czynników o silnym i jednocześnie szybkim działaniu modyfikującym skład drobnoustrojów jelitowych należy modyfikacja schematu żywieniowego. Na podstawie obserwacji pacjentów wykazano, [...]

Podsumowanie

Wiele badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat skupia się na wykazaniu związku mikrobioty jelitowej z rozwojem niektórych schorzeń, w tym [...]

Do góry