Przypadek kliniczny

Neurologiczno-radiologiczne objawy niedoboru witaminy B12

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO1,2
Sandra Wcisło3
Alicja Sierakowska3
lek. Krzysztof Kandziora4

1Oddział Neurologii i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

2Klinika Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski

3Koło STN przy Klinice Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski

4Pracownia MR, Helimed, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

Klinika Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

e-mail: beata.labuzroszak@uni.opole.pl

  • W artykule zaprezentowano przypadek 67-letniego mężczyzny z polineuropatią i mielopatią w przebiegu niedoboru witaminy B12, u którego nastąpiła poprawa kliniczna i radiologiczna po leczeniu


Sześćdziesięciosiedmioletni mężczyzna został przyjęty na oddział neurologii z podejrzeniem polineuropatii z powodu narastających od ponad miesiąca zaburzeń chodu z towarzyszącymi parestezjami kończyn górnych i dolnych.

W wywiadzie pacjent zgłosił zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono: znaczny niedosłuch, pozostałe nerwy czaszkowe były bez zmian, ruchy czynne i bierne w zakresie kończyn górnych bez ograniczeń, osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych IV stopnia wg Lovetta z prawidłowym napięciem mięśniowym i tendencją do objawu Babińskiego, natomiast odruchy głębokie w kończynach górnych i dolnych były dość żywe, symetryczne. Stwierdzono ponadto dystalne zaburzenia czucia powierzchniowego i czucia głębokiego oraz ataksję w kończynach dolnych, bardziej nasiloną bez kontroli wzroku. Chód chorego był chwiejny, na poszerzonej podstawie, a wynik próby Romberga – nieprawidłowy.

W przeglądowej TK głowy stwierdzono pojedyncze ogniska degeneracyjne, naczyniopochodne w obu półkulach mózgu. RTG klatki piersiowej i USG jamy brzusznej wypadły prawidłowo. Badanie elektroneurograficzne wykazało polineuropatię aksonalną czuciowo-r...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i krwiotwórczego. Bierze udział w metabolizmie białek, syntezie puryn i [...]

Podsumowanie

Należy pamiętać o możliwym niedoborze witaminy B12, zwłaszcza u osób starszych, wegetarian, u chorych z problemami gastrycznymi, z cukrzycą typu 2, [...]

Do góry