Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Porównanie efektywności klinicznej wczesnego zastosowania z późnym pozytonowej tomografii emisyjnej w obrazowaniu złogów β-amyloidu

lek. Bartłomiej Borawski

Pozytonowa tomografia emisyjna amyloidu (PET – positron emission tomography) umożliwia bezpośrednią ocenę odkładania złogów amyloidu – jednej z głównych cech charakterystycznych choroby Alzheimera (AD – Alzheimer’s disease). Technika ta nie jest jednak obecnie powszechnie stosowana ze względu na brak odpowiednio zaprojektowanych badań wykazujących jej efekt kliniczny.

Badacze postanowili ocenić, czy wczesne wykonanie PET w procesie diagnostycznym jest klinicznie przydatne u chorych z zaburzeniami pamięci. AMYPAD Diagnostic and Patient Management Study (AMYPAD-DPMS) to prospektywne, randomizowane badanie klinicz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Porównanie efektywności klinicznej wczesnego zastosowania z późnym pozytonowej tomografii emisyjnej w obrazowaniu złogów β-amyloidu

Pozytonowa tomografia emisyjna amyloidu (PET – positron emission tomography) umożliwia bezpośrednią ocenę odkładania złogów amyloidu – jednej z głównych cech charakterystycznych [...]

Do góry