Słowo wstępne

Od redakcji

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

Wśród wielu zmian, które zachodzą wokół nas, mniej lub bardziej wpływając na nasze życie, nadszedł czas, aby dokonać pewnego przeobrażenia „Okulistyki po Dyplomie”. Proponowane przez nas zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego i w najmniejszym stopniu nie wpłyną na dotychczasowy edukacyjny charakter pisma, skierowanego do wszystkich, dla których niezależnie od stażu pracy i posiadanego doświadczenia kwestia ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności stanowi priorytet w dalszym rozwoju naukowym. Dodatkowo, aby stworzyć bardziej sprzyjające warunki do zastosowania prezentowanej wiedzy w codziennej pracy ambulatoryjno-klinicznej, postanowiliśmy położyć znacznie większy niż dotychczas nacisk na zagadnienia praktyczne.

Wszyscy uświadamiamy sobie, że wśród wielu spraw i codziennych obowiązków niezwykle trudno znaleźć chwilę na wyszukanie materiałów czy publikacji naukowych, które w zwięzły, syntetyczny sposób przedstawiałyby dane zagadnienie i prezentowały aktualne poglądy na ten temat. Często zwyczajnie brak nam czasu, by wyrobić sobie zdanie na temat problemów, które nierzadko wywołują burzliwe dyskusje w środowisku okulistycznym. Często również nie ma kogoś, kto stojąc z boku, bez emocji pomoże nam ocenić pacjenta i doradzi, co i jak zrobić, jak sobie z tym poradzić, gdzie szukać, co wybrać, jak interpretować, jak postępować, aby stale być na bieżąco.

Zadaniem „Okulistyki po Dyplomie” jest wyręczenie Państwa w konieczności dokonywania trudnych wyborów związanych z powyższymi pytaniami przy możliwie minimalnym nakładzie czasu i pracy. W kolejnych numerach będziemy prezentować wybrane artykuły, starannie przygotowane przez uznane autorytety ze świata polskiej okulistyki, będące ekspertami w swoich dziedzinach. Pragniemy zaprosić do współpracy wszystkich, którzy na naszych łamach chcieliby podzielić się cennym doświadczeniem dotyczącym ciekawych jednostek chorobowych, metod diagnostycznych, sposobów terapii, procedur i algorytmów postępowania tak ważnych w codziennej pracy ambulatoryjnej. „Okulistyka po Dyplomie” jest czasopismem, w którym każdy głos jest ważny, a każde doświadczenie cenne. Jest tworzona przez okulistów dla okulistów.

Mam nadzieję, że nowa formuła naszego czasopisma spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem.

Do góry