Dostęp Otwarty

2. prof. dr. Jana Wilczyńskiego – kierownika Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz kierownika Kliniki i III Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Członkowie grupy ekspertów:

1. prof. dr Marta Misiuk-Hojło – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu

2. prof. dr Wanda Romaniuk – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3. prof. dr Bożena Romanowska-Dixon – kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

4. prof. dr Alina Bakunowicz-Łazarczyk – kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

5. prof. dr Jarosław Kocięcki – kierownik Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

6. prof. dr Krystyna Pecold – emerytowany kierownik Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

7. prof. dr Ewa Mrukwa-Kominek – Katedra i Klinika Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

8. dr hab. Iwona Grabska-Liberek – kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego

9. dr med. Joanna Ciszewska – Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wytyczne te na pewno ułatwią lekarzom okulistom opracowanie zaleceń dla lekarza położnika dotyczących podjęcia decyzji o konieczności wykonania cięcia cesarskiego ze wskazań okulistycznych.