Słowo wstępne

Od redakcji

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Okulistyki po Dyplomie”. Zawarliśmy w nim kilka niezwykle ciekawych artykułów, które – mamy nadzieję – wzbudzą zainteresowanie.

Wśród tematów, które szczególnie chcielibyśmy polecić, znalazły się dwa artykuły poświęcone cukrzycy. Wydaje się, że zagadnienie to jest istotne w codziennej praktyce okulistycznej, ponieważ, jak wiadomo, cukrzyca pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn ślepoty na świecie. Występujące w jej przebiegu powikłania nierzadko utrudniają terapię współistniejących chorób, takich jak jaskra lub zaćma. Polecam Państwu artykuł dr Agnieszki Grądek-Motyl i prof. Ewy Mrukwy-Kominek poświęcony zmianom w obrębie śródbłonka rogówki u chorych na cukrzycę przed operacją zaćmy i po niej oraz opracowanie dr Iwony Partyki na temat postępów w leczeniu retinopatii cukrzycowej.

Od dłuższego czasu wiele emocji budzi leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), szczególnie w odniesieniu do krwotocznych zmian neowaskularnych często obserwowanych w przebiegu tej choroby. Wydaje się, że arsenał środków do walki z tym schorzeniem powoli się zwiększa dzięki wciąż prowadzonym badaniom nad kolejnymi generacjami preparatów anty-VEGF. Trwają jednak dyskusje zmierzające do jasnego określenia, który preparat jest najskuteczniejszy, kiedy i jak długo należy go stosować itd. Sądzę, że wiele wnosi tu praca doc. Małgorzaty Figurskiej poświęcona skuteczności wczesnego leczenia zaawansowanych postaci krwotocznych zmian neowaskularnych w przebiegu AMD.

Na uwagę bez wątpienia zasługuje artykuł dr Anny Turno-Kręcickiej poruszający zagadnienie zastosowania leków immunosupresyjnych w okulistyce. Temat wydaje się niezwykle ważny, a ze względu na coraz częstsze rozpoznawanie zapalenia tkanek gałki ocznej o charakterze autoimmunologicznym praca może być bardzo przydatna w praktyce klinicznej.

Oczywiście to tylko niektóre z naszych propozycji. Sądzę, że osoby szczególnie zainteresowane onkologią okulistyczną, chorobą zezową lub zmianami w obrębie narządu wzroku w przebiegu choroby Parkinsona także znajdą coś ciekawego dla siebie. Warto przy tym podkreślić, że w doniesieniach tych ujęto wiele wskazówek niezwykle przydatnych w codziennej praktyce klinicznej i ambulatoryjnej.

Szanowni Państwo! Życzę, by święta Bożego Narodzenia upłynęły Państwu w miłej, rodzinnej atmosferze, pełnej radości i wzruszeń. A ponieważ zaledwie kilka dni później nadejdzie Nowy Rok 2014 – życzę również szampańskiej sylwestrowej zabawy oraz zdrowia i samych sukcesów!

Do góry