Słowo wstępne

Od redakcji

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

To dopiero początek nowego roku, z którym większość z nas wiązała pewne nadzieje na lepsze. Niestety, przedstawiając nową wycenę niektórych procedur, NFZ zadbał o to, aby ciśnienie zbytnio nam nie spadło, co dla wielu z nas skończyło się pewnie permanentnym bólem głowy. Szkoda tylko, że w tym „przedsięwzięciu” udział brali niektórzy przedstawiciele naszego środowiska… Cóż, pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że nie potrwa to długo.

W bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie” skupiliśmy się na zagadnieniach praktycznych, które – choć mogą wydawać się banalne – bywają przyczyną nieporozumień. Jednym z takich zagadnień jest diagnostyka i leczenie zaćmy, a więc jednostki chorobowej, z którą przeważająca większość okulistów na świecie ma do czynienia najczęściej. Okazuje się, że do wielu nieporozumień może dojść na każdym etapie postępowania z chorym – zarówno podczas wizyt poprzedzających operację, jak i w trakcie samego zabiegu oraz w okresie opieki pooperacyjnej. Dr Monika Łazicka-Gałecka i wsp. podkreślają, że przestrzeganie zasad postępowania od chwili zetknięcia się z chorym na zaćmę do czasu zakończenia leczenia pozwoli uniknąć ewentualnych uchybień diagnostycznych i terapeutycznych oraz powikłań okołooperacyjnych.

Kolejnym tematem, którym chcielibyśmy Państwa zainteresować, jest ultrasonografia wykonywana po urazie gałki ocznej. Jak ważne jest to zagadnienie, przekonali się już ci z nas, którzy mieli „szczęście” dyżurować w noc sylwestrową, a więc wtedy, gdy tego typu wypadków jest najwięcej. Polecam Państwu artykuł doc. Michała Wilczyńskiego, który nie tylko przedstawia aktualny podział urazów, ale również omawia zastosowania ultrasonografii i ilustruje je licznymi przykładami.

Wydaje się, że również pozostałe artykuły okażą się nie tylko ciekawe, ale i ważne z praktycznego punktu widzenia. Myślę, że będą one przydatne zwłaszcza dla lekarzy pracujących na co dzień w gabinetach i poradniach, gdzie często pojawiają się tzw. trudni pacjenci. Nasi eksperci starają się podpowiadać, jak powinna wyglądać diagnostyka różnicowa i postępowanie w okulistycznej izbie przyjęć w przypadku dwojenia, oraz przedstawiają współczesne techniki zabiegów operacyjnych w leczeniu jaskry. Myślę, że prezentowane artykuły okażą się nie tylko ciekawe, ale także przydatne w Państwa codziennej pracy.

Do góry