Słowo wstępne

Od redakcji

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie zapewne większość z nas uczestniczyła w jednym z największych i najważniejszych zjazdów okulistycznych, jakim był XLV Zjazd Okulistów Polskich organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W bieżącym roku odbył się on w Łodzi, przy czym zgodnie ze Statutem PTO kolejnymi współorganizatorami Zjazdu była w bieżącym roku Sekcja Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej, Sekcja Elektrofizjologii i Neurookulistyki, Sekcja Okulistyki Dziecięcej oraz Sekcja Strabologiczna.

Zgodnie z tradycją w ramach Zjazdu odbyły się liczne kursy edukacyjne, sesje plenarne organizowane przez poszczególne sekcje, sesje plakatowe, a także sesja dla młodych okulistów oraz pielęgniarska. Na uwagę zasługiwało też kilka sesji poświęconych tematom wolnym, związanym z innymi dziedzinami okulistyki.

Ważnym elementem Zjazdu były wybory do władz poszczególnych sekcji, które – trzeba przyznać – przeprowadzone zostały bardzo sprawnie i w życzliwej atmosferze.

Zjazdowi towarzyszyła (jak zawsze przy takich okazjach) bogata ekspozycja sprzętów, urządzeń i leków prezentowanych przez niemal wszystkie firmy obecne na polskim rynku medycznym. Trzeba przyznać, że chyba wszyscy bylibyśmy zachwyceni, mając do dyspozycji w swoim gabinecie takie wyposażenie…

Należy podkreślić bardzo wysoki poziom tegorocznego Zjazdu. Poszczególne prezentacje przedstawiane były nierzadko przez prawdziwe autorytety w swojej dziedzinie zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W wielu przypadkach zwracał uwagę nie tylko naukowy czy edukacyjny, ale także praktyczny wydźwięk prezentowanego materiału, stwarzającego możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Sądzę, że właśnie ten aspekt zjazdu, obok możliwości nawiązania nowych kontaktów i perspektyw współpracy, miał dla wszystkich uczestników największe znaczenie. Wszystkim organizatorom Zjazdu należą się za to szczere gratulacje!

Za rok zobaczymy się znowu, tym razem w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, gdyż kolejny Zjazd Okulistów Polskich odbędzie się właśnie w mieście Mieszka i Chrobrego w dniach 18-20 czerwca 2015 roku. Współorganizatorami będą: Sekcja Retinologiczna, Kontaktologiczna, Rogówkowa oraz Zapobiegania Ślepocie. Mamy nadzieję, że zarówno ciekawe prezentacje, jak i życzliwe powitanie przez Wielkopolan ściągną do Poznania całe rzesze okulistów. Serdecznie zapraszamy!

Do góry