Jaskra fakomorficzna – opis przypadku

dr hab. n. med. Michał Wilczyński, prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Michał Wilczyński, Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: michal.wilczynski@umed.lodz.pl

Jaskra fakomorficzna jest rodzajem wtórnej jaskry zamkniętego kąta przesączania spowodowanego przez pęczniejącą dojrzałą zaćmę. Jedynym skutecznym leczeniem jest chirurgiczne usunięcie zaćmy.

Opis przypadku

64-letni pacjent zgłosił się do Kliniki Chorób Oczu z powodu silnego bólu i pogorszenia widzenia w oku lewym od 3 tygodni. Pacjent nigdy nie był wcześniej leczony okulistycznie, nie stosował żadnych leków ogólnych ani kropli do oczu. Negował przebycie jakiegokolwiek urazu gałki ocznej lub głowy. Podawał, iż stopniowe pogorszenie widzenia oka lewego występuje od wielu miesięcy, dotychczas jednak nie zgłosił się do okulisty w celu wyjaśnienia przyczyny złego widzenia.

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym stwierdzono ostrość wzroku oka lewego na poziomie ruchu ręki przed okiem (Vos = rrpo). Ciśnienie wewnątrzgałkowe zmierzone tonometrem Schiotza wynosiło 64 mmHg.

W badaniu w lampie szczelinowej (ryc. 1) stwierdzono przekrwienie gałki ocznej typu mieszanego.

Rogówka była obrzęknięta, o zmniejszonej przezierności, bez osadów zapalnych na śródbłonku. Komora przednia była bardzo płytka, niemal zniesiona, bez wysięku zapalnego. Źrenica była szeroka, nieco owalna, niereagująca na światło. Soczewka była całkowicie zmętniała, biała, a na jej powierzchni widoczne były złogi świadczące o istnieniu zespołu pseudoeksfoliacji. Dno oka było niewidoczne z powodu zaćmy. Komora przednia w drugim oku była głęboka.

Na podstawie objawów klinicznych rozpoznano jaskrę fakomorficzną w przebiegu pęczniejącej zaćmy dojrzałej.

Jakie badania należy wykonać?

A. Gonioskopię

B. Sl-OCT przedniego odcinka gałki ocznej

C. USG gałki ocznej w prezentacji B

D. Biometrię gałki ocznej z wyliczeniem mocy sztucznej soczewki

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie postępowanie należy wdrożyć?

A. Leczenie zachowawcze

Omówienie

Jaskra fakomorficzna jest rodzajem wtórnej jaskry zamkniętego kąta przesączania spowodowanego przez pęczniejącą dojrzałą zaćmę.1 Soczewka, która powiększa się przez całe życie, [...]
Do góry