Wstrząśnienie siatkówki plamki – opis przypadku

dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Małgorzata Figurska, Klinika Okulistyki WIM, ul. Szaserów 128, 04-143 Warszawa.

Wstrząśnienie siatkówki jest następstwem tępego urazu gałki ocznej. W diagnostyce zmian pourazowych tylnego bieguna gałki ocznej czołową rolę odgrywa badanie OCT.

Tępe urazy gałki ocznej, oczodołu lub systemowe wywołują szereg nieprawidłowości w tylnym odcinku oka. Może dojść do uszkodzenia siatkówki (wstrząśnienia), nabłonka barwnikowego (obrzęku), naczyniówki (pęknięcie), nerwu wzrokowego (oderwanie). Dodatkowo może wystąpić pourazowy otwór lub odwarstwienie, dializa siatkówki. Uraz oczodołu może skutkować głębokim uszkodzeniem siatkówki i naczyniówki (chorioretinitis sclopetaria). Uraz ogólnoustrojowy może wywołać rozlaną retinopatię Purtschera lub ogniskowy zator tłuszczowy. Wewnątrznaczyniowe zaburzenia (retinopatia Valsalvy) lub wzrost ciśnienia śródczaszkowego (zespół Tersona) mogą skutkować wylewem przedsiatkówkowym i współistnieć z pogorszeniem widzenia.1

Celem pracy jest przedstawienie przypadku wstrząśnienia siatkówki plamkowej u 33-letniego chorego po urazie głowy w wypadku komunikacyjnym.

Opis przypadku

33-letni mężczyzna został skierowany na konsultację okulistyczną ze szpitalnego oddziału ratunkowego, na który został przyjęty po wypadku samochodowym. Doszło do obrażeń głowy z krótkotrwałą utratą przytomności i wstrząśnieniem mózgu, ale bez zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, co potwierdziła diagnostyka obrazowa. Nie stwierdzono uszkodzeń kości twarzoczaszki, jedynie otarcia tkanek miękkich. Nie zanotowano innych ogólnoustrojowych obrażeń powypadkowych.

Chory zgłaszał pogorszenie widzenia oka prawego, przymglenie obrazu. Najlepsza skorygowana ostrość wzroku badana metodą Snellena (BCVA – best corrected visual acuity) oka prawego (OP) wynosiła 0,2, oka lewego (OL) 1,0. Ciśnienie wewnątrzgałkowe OP wynosiło 16 mmHg, natomiast OL 18 mmHg. Okulista stwierdził powierzchowne otarcia naskórka w zakresie aparatu ochronnego prawej gałki ocznej. Osadzenie, ustawienie i ruchomość gałek ocznych były prawidłowe.

W badaniu przedniego odcinka OP w lampie szczelinowej stwierdzono rozległy wylew pod spojówką, ale bez przerwania jej ciągłości. Rogówka była gładka, lśniąca, przezroczysta. Komora przednia była zachowana, czysta, średnio głęboka. Nie stwierdzono ...

Dodatkowo w nosowej części skanów radialnych w pęczku plamkowo-tarczowym obserwowano wzrost refleksyjności warstwy splotowatej zewnętrznej i włókien nerwowych (ryc. 1). Skan 3D Retinal Topography full field 29,2º (trójwymiarowa promienista topografia siatkówki) OP na obszarze nosowym wewnętrznym wykazał zwiększenie grubości siatkówki do 335 μm (ryc. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Wstrząśnienie siatkówki, zwane obrzękiem Berlina, występuje po tępych urazach gałki ocznej. Oftalmoskopowo w okolicy plamki stwierdza się utratę refleksu siatkówki, przymglenie powodowane [...]

Podsumowanie

Badanie OCT jest niezastąpione w diagnostyce pourazowych zmian tylnego bieguna gałki ocznej. Pozwala przyżyciowo kontrolować stan plamki i zakres uszkodzeń. Wnikliwa analiza refleksyjności [...]
Do góry