Słowo wstępne

Od redakcji

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

Wakacje w pełni, ale trzeba przyznać, że pogoda nas nie oszczędza – z jednej strony ostre słońce, z drugiej gwałtowne burze, a do tego nieustające i niezwykle męczące upały… Ponadto w ostatnim czasie pojawiła się informacja, iż w najbliższym czasie minister zdrowia wprowadzi nowe regulacje mające na celu skrócenie i przyspieszenie kolejek pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty. Jak dotąd szczegóły nie są dokładnie znane, pozostaje nam więc cierpliwie czekać na bliższe informacje. Przypuszczam, iż u większości z nas budzi to pewne obawy, bo już teraz, pracując na najwyższych obrotach, staramy się zapewnić naszym chorym najszybszą i do tego najlepszą z możliwych opiekę medyczną, dysponując przy tym nierzadko mocno ograniczonymi środkami materiałowymi, finansowymi czy choćby zbyt małym kontraktem NFZ. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem nasi decydenci naprawdę się postarali i przygotowany przez nich plan działań ma sens i przyniesie spodziewane efekty.

Tymczasem chcielibyśmy Państwa zachęcić do zapoznania się z kilkoma ciekawymi zagadnieniami, które w swoich artykułach poruszają nasi eksperci. W bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie” szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy tematom związanym z patologią rogówki. Dotyczą one m.in. wpływu różnych czynników na ubytek komórek śródbłonka rogówki, najczęstszych problemów diagnostycznych i terapeutycznych owrzodzeń rogówki, przedstawiamy także interesujący przypadek po penetrującym urazie rogówki.

Oczywiście jak zawsze poruszamy kwestie schorzeń może nieco rzadziej pojawiających się w naszych praktykach, ale wywołujących niekiedy pewne problemy zarówno z ustaleniem właściwego rozpoznania, jak i wdrożeniem odpowiedniego leczenia. Mowa o centralnej surowiczej choroidoretinopatii, z którą większość z nas miała już do czynienia, oraz chorobie Gauchera, którą znaczna część okulistów zna wyłącznie z podręczników okulistyki. Jestem pewien, że nacisk położony na aspekt praktyczny wszystkich prezentowanych w bieżącym numerze artykułów (w tym pracy poświęconej zastosowaniom MR w okulistyce) nie tylko rozbudzi Państwa ciekawość, ale także okaże się przydatny w codziennej pracy.

Do góry