Okulistyka – jak korzystać z badań MR?

dr n. med. Jacek Brzeziński, dr n. med. Magdalena Zagrodzka

Euromedic International Polska, Mazowieckie Centrum Medyczne, Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

Wraz z rozwojem technologicznym obserwuje się stały postęp w doskonaleniu technik diagnostyki obrazowej. Jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych jest rezonans magnetyczny (MR). Aby można było wykorzystać to narzędzie z jak najlepszym skutkiem dla pacjentów i kierujących klinicystów, warto przypomnieć najistotniejsze cechy i ograniczenia tej metody, nawet jeśli niektórzy odniosą wrażenie analogiczne do sytuacji: znacie? – znamy! – no to posłuchajcie…

Przeciwwskazania

Zgodnie z fundamentalną zasadą primum non nocere rozważając wykonanie badania MR należy przeanalizować, czy warunki, w jakich odbywa się badanie, nie stanowią dla pacjenta zagrożenia.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do badania są: obecność w ciele pacjenta metalicznych elementów mogących ulegać namagnesowaniu – ferromagnetyków (odłamki, opiłki, niektóre klamry chirurgiczne, rozruszniki, implanty wewnątrzuszne i inne neurostymulatory, wszczepione pompy insulinowe, metalowe klipsy naczyniowe stosowane dawniej, o nieznanej charakterystyce) oraz klaustrofobia. Wyjaśnienie tego typu kwestii przez lekarza kierującego może pozwolić na uniknięcie wielu sytuacji stresowych i rozczarowań, gdy na przykład pacjent po trzech miesiącach oczekiwania na badanie w chwili, gdy zgłasza się do pracowni MR, dowiaduje się, że badanie nie może być u niego wykonane ze względu na posiadany rozrusznik serca…

Dla okulistów istotnym ułatwieniem jest możliwość szybkiej diagnostyki i wykluczenia, czy na przykład w gałce ocznej nie ma nieznanych metalicznych ciał obcych, które w trakcie badania MR mogą ulec znacznemu rozgrzaniu i doprowadzić choćby do zmętnienia rogówki.

Gdy jest pewne, że badanie MR nie stanowi dla pacjenta jakiegokolwiek zagrożenia, można go na to badanie skierować.

Skierowanie – biurokratyczna uciążliwość czy narzędzie komunikacji?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zakres badania – głowa czy oczodoły?

W badaniu MR kolejnymi jego fazami są sekwencje, w czasie których pacjent musi przebywać w bezruchu (również nie poruszając gałkami ocznymi w przypadku badania oczodołów), [...]

Rozpoznanie – i co dalej?

Kierując pacjenta na badanie, klinicysta powinien być świadom ograniczeń metody oraz tego, czy na pewno rezonans jest w stanie uwidocznić to, czego [...]

Cel wykonania badania – co badanie ma wyjaśnić

Oczywistą oczywistością, cytując klasyka, jest stwierdzenie, że umieszczenie w rubryce cel badania jedynie słowa diagnostyka wnosi niewiele i ogranicza szanse na dostarczenie klinicyście [...]
Do góry