Słowo wstępne

Od redakcji

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

Wszyscy mamy świadomość, że mimo największych starań i wysiłków, które podejmujemy podczas diagnostyki i terapii pacjentów, nie zawsze udaje się osiągnąć zamierzony cel w sposób łatwy i prosty. Co więcej, nierzadko okazuje się, że błaha z pozoru choroba zaczyna urastać do rangi poważnego problemu. Przyczyną jest fakt, że w niektórych przypadkach zgłaszane przez chorego objawy są często niecharakterystyczne i opisywane w sposób chaotyczny oraz nieprecyzyjny. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji ustalenie właściwego rozpoznania i podjęcie odpowiedniej decyzji terapeutycznej jest bardzo trudne i obarczone dużym ryzykiem błędu. Jak się przed nimi ustrzec? Na co zwrócić szczególną uwagę? Polecam Państwu dwa ciekawe artykuły poświęcone takim właśnie sytuacjom.

Pierwszy z nich, autorstwa dr Magdaleny Kucharczyk i doc. Michała Wilczyńskiego, przedstawia aktualny stan wiedzy na temat często zgłaszanych przez pacjentów objawów, takich jak niespecyficzne błyski, pseudobłyski, mroczki, metamorfopsje, efekty halo, zaburzenia pola widzenia itd. Są to objawy, które podczas zbierania wywiadu mogą zostać pominięte lub wręcz zlekceważone, zarówno przez pacjenta, jak i przez lekarza, gdyż w większości przypadków nie niosą one ze sobą żadnego zagrożenia dla narządu wzroku lub procesu widzenia (np. pojedyncze męty zwyrodnieniowe ciała szklistego), jednak w niektórych sytuacjach mogą wiązać się z procesem patologicznym bezpośrednio związanym z narządem wzroku (np. odwarstwieniem siatkówki), stosowaniem leków (np. mydriatyków) lub nawet guzami ośrodkowego układu nerwowego.

Z kolei drugi artykuł, którego autorami są dr Barbara Nowacka i prof. Wojciech Lubiński, traktuje o możliwościach uniknięcia najczęstszych błędów w diagnostyce i leczeniu suchego oka, które jest jednostką chorobową powszechnie występującą zwłaszcza w grupie starszych pacjentów. Ze względu na brak ściśle określonych standardów postępowania w tej jednostce kolejność wprowadzania metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz ewentualne łączenie poszczególnych sposobów terapii należy ustalić na podstawie potrzeb i preferencji pacjenta oraz oceny klinicznej lekarza prowadzącego.

W przypadku obu wspomnianych wyżej artykułów chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ich bardzo praktyczne znaczenie. Wydaje się to szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy rzeczywisty lub nawet wyimaginowany błąd w postępowaniu może lekarza drogo kosztować… Myślę, że także wszystkie pozostałe artykuły spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych Czytelników, dostarczając skondensowaną wiedzę m.in. na temat zmiany przepisów dotyczących sposobu oceny stanu narządu wzroku kierowców, specyfiki farmakoterapii chorób oczu u dzieci, a także objawów ocznych coraz częściej występującej boreliozy.

Szanowni Państwo! Już za parę dni nadejdą święta Bożego Narodzenia, a zaraz po nich Nowy Rok. W związku z tym chciałbym – zarówno w imieniu własnym, jak również całej redakcji „Okulistyki po Dyplomie” – podziękować wszystkim naszym ekspertom i autorom publikowanych na naszych łamach artykułów za współpracę, naszym Czytelnikom za życzliwość oraz życzyć wszystkim Państwu, aby święta upłynęły w miłej, rodzinnej atmosferze pełnej wzruszeń i rodzinnego ciepła, a nadchodzący 2015 rok niech dla wszystkich Państwa będzie pełen radości, zdrowia i sukcesów!

Do góry