Wskazania i przeciwwskazania do badania MR w okulistyce – niezbędnik

dr n. med. Jacek Brzeziński

dr n. med. Magdalena Zagrodzka

AFFIDEA Polska, Mazowieckie Centrum Medyczne, Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

OPIS PRZYPADKU

Pacjent w wieku lat 28 został skierowany na badanie rezonansu magnetycznego (MR) oczodołów w trybie pilnym po postrzale śrutem w twarz i korpus.

Small brzezinski jacek opt

dr n. med. Jacek Brzeziński

Wskazaniem do badania było poszukiwanie ciał metalicznych w gałce ocznej.

Small zagrodzka magdalena opt

dr n. med. Magdalena ZagrodzkaJakie działania niepożądane mogłyby nastąpić po wprowadzeniu pacjenta w pole magnetyczne o natężeniu 1,5 T:

a. rozgrzanie metalu z wtórnym zniszczeniem struktur gałek ocznych

b. przemieszczenie ciał metalicznych

c. powstanie masywnych artefaktów wokół ciał metalicznych z powodu zniekształcenia pola

d. prawidłowe są wszystkie trzy odpowiedzi

Small 31244

Tabela 1. Zalety i ograniczenia badań MR i TK w badaniach okulistycznych

e. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Medium tab 2

Tabela 2. Przydatność badań TK i MR w wybranych sytuacjach klinicznych

W sytuacjach podobnych do opisanej dość często pojawiają się pytania i wątpliwości co do wyboru odpowiedniego badania obrazowego. Dlatego poniżej zamieszczamy listę przeciwwskazań do wykonania badania MR w okulistyce, jak również sugestie, w jakich sytuacjach klinicznych warto takie badanie wykonać.

Przeciwwskazania bezwzględne do wykonania badania MR

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonania badania MR są:

  • urządzenia stymulacyjne i resynchronizacyjne serca
  • implanty ślimakowe, otolaryngologiczne i wszelkie inne neurostymulatory
  • metaliczne ciała obce o nieznanej charakterystyce magnetycznej
  • wszelkie implanty (klipsy naczyniowe, stenty, endoprotezy itp.) ferromagnetyczne lub o nieznanym zachowaniu w warunkach badania MR.
Do góry