Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

O ile dwa ostatnie numery „Okulistyki po Dyplomie” poświęciliśmy głównie tematom związanym z chirurgią zaćmy, o tyle w bieżącym wydaniu chcielibyśmy nieco zróżnicować prezentowane zagadnienia. Sądzę, że taka odmiana spotka się z Państwa aprobatą, tym bardziej że przecież nasza codzienna praktyka nie składa się wyłącznie z działań chirurgicznych…

Wśród przygotowanych przez nas artykułów polecam Państwu pracę dr Beaty Kaczmarek poświęconą diagnostyce i leczeniu niedowidzenia u dzieci. O ile przyczyny powstania niedowidzenia zostały już w znacznym stopniu poznane i wyjaśnione, o tyle najlepsza metoda terapii wciąż pozostaje sprawą dyskusyjną. Oprócz korekcji okularowej najczęściej stosuje się zasłanianie oka lepiej widzącego i farmakologiczne obniżanie ostrości widzenia w tym oku, z ewentualną optyczną penalizacją, oraz ćwiczenia pleoptyczne. Próbuje się także stosować wspomagające leczenie farmakologiczne, ale to jeszcze przyszłość… W prezentowanym artykule Autorka omawia główne prace Pediatric Eye Disease Investigator Group, który to zespół zdaje się wytyczać kierunki terapii tej jednostki chorobowej. Czytelników zajmujących się okulistyką dziecięcą zachęcam również do lektury niezwykle ciekawego materiału dotyczącego wykorzystania w okulistyce β-adrenolityków u dzieci z naczyniakami wczesnodziecięcymi.

Kolejnym polecanym przeze mnie artykułem jest praca poświęcona najczęstszym błędom w rozpoznawaniu i leczeniu retinopatii cukrzycowej. Praca niezwykle ważna z uwagi na to, że retinopatia cukrzycowa wciąż stanowi (obok jaskry) jedną z dwóch głównych przyczyn ślepoty na świecie. Artykuł porusza kwestie związane z klasyfikacją zmian powodowanych przez cukrzycę, wywiadem i różnymi metodami terapii.

Ci spośród naszych Czytelników, których pasjonują choroby rogówki, z pewnością zwrócą uwagę na publikację traktującą o leczeniu infekcyjnych chorób rogówki, a wszystkim Państwu gorąco rekomenduję artykuł na temat powikłań oczodołowych w przebiegu zapaleń zatok przynosowych oraz niejako związaną z nim pracę poruszającą kwestie interdyscyplinarnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego do złamań oczodołów.

Szanowni Państwo! Już niedługo będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia, a zaledwie kilka dni później nadejdzie Nowy Rok 2016! W związku z tym życzę wszystkim, aby święta te upłynęły w miłej, rodzinnej atmosferze, pełnej radości i wzruszeń, a na sylwestrowy wieczór i cały następny rok życzę Państwu szampańskiej zabawy oraz zdrowia i samych sukcesów! Dziękuję wszystkim naszym Ekspertom i współpracującym z nami Autorom za współpracę i zapraszam ich oraz wszystkich naszych Czytelników do udziału w tworzeniu następnych numerów „Okulistyki po Dyplomie”!

Z poważaniem

Do góry