Słowo wstępne

Wstęp

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

Zaledwie od paru tygodni mamy kolejny (i miejmy nadzieję, że lepszy) nowy rok – 2017. Wydaje się, że jest to czas szczególny – czas nowych wyzwań i postanowień. Warto pamiętać jednak, że jest to również czas pewnych podsumowań i wniosków – bogatsi o dotychczasowe doświadczenia z większym obiektywizmem potrafimy spojrzeć na swoje sukcesy i porażki, co z kolei pozwala nam z większą precyzją planować dalszy rozwój zawodowy.

W szerokim spektrum tematów poruszanych na łamach bieżącego numeru „Okulistyki po Dyplomie” proponujemy Państwu kolejne ciekawe zagadnienia, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę w codziennej pracy. Mamy także nadzieję, że informacje zawarte...

Do góry