Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Szanowni Państwo!

Według kalendarza od dłuższego czasu mamy już wiosnę – najpiękniejszą porę roku, gdy przyroda budzi się na nowo. W tym szczególnym okresie trafia w Państwa ręce kolejny numer „Okulistyki po Dyplomie”. Bieżące wydanie poświęciliśmy zagadnieniom, które – chociaż dobrze znane – wywołują stale pewne kontrowersje i nowe pytania. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas artykuły okażą się interesujące dla Czytelników.

Szczególnie gorąco chciałbym zaprosić Państwa do lektury artykułu przygotowanego przez autorów z Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi poświęconego niedrożności dróg łzowych i jej następstwom w praktyce lekarza otolaryngologa i okulisty. Praca w krótki i syntetyczny sposób omawia najważniejsze aspekty związane z niedrożnością zarówno górnej, jak i dolnej części dróg łzowych, co w znacznej mierze podnosi jej walory i znaczenie praktyczne.

Zagadnieniem powszechnie znanym, ale wciąż budzącym wiele kontrowersji i pytań, jest jaskra. Na jej temat napisano już tysiące artykułów i opracowań, zagłębiając się w coraz to inne aspekty związane z patogenezą, objawami czy terapią choroby. Czasem można odnieść wrażenie, że prezentowana w nich wiedza jest tak szczegółowa, iż w zasadzie przedstawia zaledwie wycinek zagadnień związanych z tym schorzeniem. Myślę, że warto od czasu do czasu znowu spojrzeć na jaskrę z pewnego dystansu, starając się potraktować ten temat niejako całościowo, jak uczyniła to autorka kolejnego artykułu – dr Joanna Siwiec-Prościńska. Jestem pewien, że będzie on niezwykle przydatny zwłaszcza młodszym kolegom, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z okulistyką. Znajdą tu wiele ważnych informacji niezbędnych w codziennej pracy – podobnie zresztą jak w przypadku kolejnego artykułu, traktującego o zamknięciu tętnicy środkowej siatkówki. Celem tego opracowania było przedstawienie metaanalizy danych z piśmiennictwa fachowego dotyczącej mechanizmu rozwoju, powikłań i leczenia tej groźnej choroby.

Na łamach naszego czasopisma kilkakrotnie już poruszaliśmy zagadnienia związane z problemami ocznymi występującymi w starszym wieku. Ze względu na złożoność i wielokierunkowość tych problemów chciałbym niniejszym zaprosić naszych Czytelników do zapoznania się z artykułem poświęconym właśnie temu zagadnieniu.

Mam nadzieję, że wszystkie tematy, które z dużą uwagą wybraliśmy dla Państwa, okażą się interesujące i przydatne w codziennej praktyce.

Do góry