Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Szanowni Państwo,

chyba każdy z nas podczas codziennej pracy w gabinecie spotkał się z problemami, które w mniejszym lub większym stopniu wzbudzały wątpliwości lub były przyczyną różnych problemów i kontrowersji. Z tego powodu także ten numer „Okulistyki po Dyplomie” postanowiliśmy nieco bardziej zróżnicować tematycznie, starając się dobrać artykuły nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim mające dużą wartość praktyczną.

Jednym z tematów, które chciałbym Państwu polecić, jest alergiczne zapalenie spojówek oraz zespół suchego oka. Wielu autorów uznaje te choroby za epidemie XXI w. obok innych chorób okulistycznych, takich jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem czy jaskra. Częstsze występowanie tych jednostek wynika nie tylko z rozwoju cywilizacji czy postępującego zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego, ale też z pracy biurowej. Przyjmuje się, że w ponad 40% przypadków alergiczne zapalenie spojówek współistnieje z zespołem suchego oka – i wówczas leczenie alergicznego zapalenia spojówek jest dla okulisty wyzwaniem. Objawy tych chorób bowiem mogą wzajemnie się maskować, co stwarza problemy diagnostyczne i stanowi przyczynę niepowodzeń terapeutycznych. Gorąco polecam naszym Czytelnikom artykuł poświęcony temu właśnie zagadnieniu.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zaczniemy sobie jeszcze lepiej radzić z tzw. śródoperacyjnym zespołem wiotkiej tęczówki (IFIS – intraoperative flopy iris syndrome). Jak podkreślają autorzy artykułu na ten temat – dr Zofia Pniakowska i prof. Piotr Jurowski, olbrzymie znaczenie w pomyślnym wykonaniu operacji zaćmy u chorych z omawianym zespołem ma odpowiednia szerokość źrenicy. Jest to szczególnie istotne dla tych chirurgów, którzy jeszcze nie zdobyli odpowiedniego doświadczenia w tzw. przypadkach trudnych. W artykule autorzy obrazowo wyjaśniają nie tylko przyczyny występowania wąskiej źrenicy, ale przedstawiają także patomechanizm IFIS, implikacje kliniczne, czynniki ryzyka i – co najważniejsze – postępowanie w tych ciężkich przypadkach. Sądzę, że proponowany artykuł zainteresuje zwłaszcza operatorów przedniego odcinka.

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują różne metody laserowej korekcji wad wzroku. Mimo systematycznego postępu w tej dziedzinie nie wszyscy pacjenci są w pełni usatysfakcjonowani efektami terapii. Wśród wielu przyczyn odpowiedzialnych za taki stan rzeczy należy wymienić aberracje optyczne, będące przyczyną obniżenia komfortu widzenia. Polecam wszystkim artykuł pt. „Wpływ aberracji na widzenie po zabiegu korekcji laserowej”, którego autor przystępnie wyjaśnił przyczyny powstawania aberracji, metody ich kompensowania i zapobiegania im.

Na zakończenie zachęcam do lektury ciekawego opisu przypadku związanego z zapaleniem rogówki o etiologii pierwotniakowej.

Do góry