XEN Gel Stent w leczeniu pacjentów z jaskrą pierwotnie otwartego kąta

lek. Dominik Śliwiak

prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: lek. Dominik Śliwiak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Klinika Okulistyki, Szczecin, e-mail: domin1987@gmail.com

Na podstawie aktualnego stanu wiedzy i działalności własnej przedstawiono zastosowanie implantu XEN w minimalnie inwazyjnej chirurgii jaskry.

Wprowadzenie

Jaskra jest obecnie drugą najczęstszą przyczyną nieodwracalnej utraty widzenia na świecie. Choruje na nią ok. 60,5 mln ludzi,1 a ze względu na starzenie się populacji liczba ta może sięgnąć nawet 80 mln w 2020 r.2

Najczęściej wykonywaną operacją w jaskrze pierwotnie otwartego kąta (POAG – primary open angle glaucoma) jest trabekulektomia przeprowadzana metodą ab externo. Niesie ona ze sobą ryzyko takich powikłań, jak: wysiękowe odłączenie naczyniówki, bliznowacenie tkanek, zapalenie wewnątrzgałkowe i in. Poszukuje się więc innych metod, które pozwoliłyby zmniejszyć inwazyjność zabiegu, skrócić czas operacji oraz ograniczyć liczbę powikłań śród- i pooperacyjnych.3 Zaliczają się do nich zabiegi minimalnie inwazyjne (MIGS – minimally invasive glaucoma surgery).

MIGS to rodzaj operacji przeciwjaskrowych, które w porównaniu z klasycznymi metodami cechują się mało traumatyzującym podejściem z dostępu ab interno, bez uszkodzenia ciągłości spojówki, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka bliznowacenia tkanek, poprawę profilu bezpieczeństwa zabiegu i szybszy powrót do zdrowia. Za pomocą tych metod osiąga się jednak mniejszy spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP – intraocular pressure) niż w przypadku trabekulektomii. Dostępne na rynku implanty usprawniają drogę odpływu cieczy wodnistej z oka w różnych mechanizmach: drogą konwencjonalną, wszczepione w kanał Schlemma (I-Stent oraz Hydrus) oraz drogą niekonwencjonalną – do przestrzeni nadnaczyniówkowej (CyPass, I-Stent Supra) lub do przestrzeni podspojówkowej (XEN).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Charakterystyka implantu XEN

XEN Gel Stent (AqueSys, CA) został dopuszczony przez amerykańską Food and Drug Administration4 (FDA; odpowiednik polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) [...]

Operacja MIGS z użyciem implantu XEN Gel Stent vs standardowa trabekulektomia

Operacja MIGS z użyciem implantu XEN Gel Stent ma przewagę nad standardową trabekulektomią. Po pierwsze, nie wymaga ona wytworzenia klapki twardówki i nacięcia [...]

Efektywność i bezpieczeństwo implantu XEN

W ramach wieloośrodkowego, prospektywnego badania pacjentom z POAG oporną na leczenie wszczepiono XEN. Spośród wyjściowej grupy pacjentów (n = 65) u 52 po 12 [...]

Technika zabiegu implementacji stentu (na własnym przykładzie)

Kolejne etapy zabiegu to:

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój MIGS, a także rosnąca liczba pacjentów chorujących na jaskrę wymuszają poszukiwanie nowych, alternatywnych sposobów leczenia tej choroby. XEN Gel Stent [...]

Do góry