Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Okulistyki po Dyplomie”, licząc na to, że przygotowane przez nas artykuły okażą się interesujące. Mam także nadzieję, że teksty z poprzednich wydań czasopisma przydały się tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie zdawali egzaminy specjalizacyjne. Tym z Państwa, którym udało się zdać – serdecznie gratuluję. Za tych, którym się nie udało, trzymam kciuki i wierzę, że poradzą sobie następnym razem, już za parę miesięcy.

Z niniejszego numeru gorąco polecam Państwa uwadze pracę dotyczącą zespołu Chandlera, który jest jednostką kliniczną wchodzącą w skład zespołu tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowego (ICE). Mimo że choroba rozpoznawana jest stosunkowo rzadko, może mieć wiele poważnych komplikacji, prowadzących m.in. do znacznej dekompensacji rogówki, jaskry wtórnej oraz obniżenia ostrości wzroku. Czystą postać zespołu Chandlera obserwuje się sporadycznie, a dokładna etiologia tej choroby pozostaje nieznana. Przypuszcza się jednak, że występujące w jej przebiegu zmiany rogówkowe mają charakter nabyty. W prezentowanym przez nas artykule szeroko omówiono wiele aspektów związanych z etiologią, patogenezą, rozpoznaniem oraz terapią choroby Chandlera.

W ostatnich latach coraz częściej stosowanym zabiegiem w chirurgii jaskry stają się operacje z użyciem implantów, których zadaniem jest ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej. Wśród wielu możliwych do wybrania systemów (np. zastawki Ahmeda, Molteno, iStenty i inne) należy wymienić wszczepy EX-PRESS. Ze względu na małą inwazyjność zabiegu operacyjnego najczęściej sięga się po nie w zaawansowanych stadiach jaskry z postępującą neuropatią, stosowane są również u pacjentów po przebytych w przeszłości nieskutecznych zabiegach przeciwjaskrowych. Sądzę, że wielu naszych Czytelników z dużą uwagą przeczyta poświęcony temu zagadnieniu artykuł, przedstawiający zalety stosowania tego typu terapii.

Cukrzyca (obok jaskry) jest jedną z dwóch głównych przyczyn ślepoty na świecie, która może być wynikiem wylewu krwi do ciała szklistego, odwarstwienia siatkówki lub neowaskularnej jaskry wtórnej. Jak wiadomo, oprócz zmian o charakterze neuropatii, makro- i mikroangiopatii jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa, w której przebiegu może dojść do tzw. cukrzycowego obrzęku plamki (DME). DME to wiodąca przyczyna pogorszenia widzenia u chorych przed 50 r.ż. Ze względu na powagę problemu polecam Państwu artykuł poświęcony temu zagadnieniu, przedstawiający metody diagnostyki i leczenia opisywanych zmian.

Kolejna praca, którą chcę polecić, dotyczy powikłań ocznych po operacji zatok szczękowych. Z uwagi na uwarunkowania anatomiczne zatoka szczękowa jest w większym stopniu narażona na powstawanie i przedłużanie się stanów zapalnych niż pozostałe zatoki przynosowe, a jej bliskie sąsiedztwo z zawartością oczodołu w niektórych sytuacjach może wywoływać poważne komplikacje ze strony narządu wzroku. Praca wydaje się ciekawa również dlatego, że przedstawia tę kwestię z punktu widzenia laryngologów.

Oczywiście to nie wszystkie propozycje, które przygotowaliśmy dla naszych Czytelników. Polecam niezwykle ciekawy artykuł poświęcony zwyrodnieniom siatkówki predysponującym do jej odwarstwienia, a także interesującą pracę dogłębnie prezentującą problematykę związaną z krótkowzrocznością.

Na zakończenie Czytelnikom dopiero zaczynającym przygodę z okulistyką chciałbym zarekomendować materiał szkoleniowy przedstawiający zagadnienia dotyczące diagnostyki ultrasonograficznej.

Do góry